Låntagarens besvärligheter

Abû Sirmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som besvärar kommer att besväras av Allâh och den som försvårar kommer att få det svårt av Allâh.”1 Exempel på det är att låntagaren besvärar långivaren. Låntagaren får inte ens skänka välgörenhet utan långivarens tillstånd. Att bara en enda […]

Får inte tas ut ur moské

Fråga: En person har placerat en Qur’ân-apparat i moskén. Får någon från församlingen ta hem apparaten för att gagnas av den? Det står ingenstans att den är stiftelse. Svar: Om den är tillägnad enbart till moskén, får den inte tas ut ur moskén. Alltså är den en stiftelse i moskén.