Två änkors sorgeperiod

Fråga: En man dog och lämnade efter sig två makar. Den ena makan födde efter hans bortgång. Den andra var steril. Upphör den förstnämnda kvinnans sorgeperiod med förlossning? Svar: Om en make har två makar varav en är gravid och sedan dör varpå den gravida föder efter exempelvis en vecka eller en dag, upphör hennes […]