Hedniske al-Djifrî förstår inte

Publicerad: 19.10.01 Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî Referens: https://www.youtube.com/watch?v=dDamOTOimh8 Tid: 00:33 al-Djifrî, den ökände avgudadyrkaren al-Djifrî som är ökänd för sitt konkreta avguderi, sade något i stil med: ”Jag utmanar dessa som förbjuder oss att dyrka Allâh via Hans rättfärdiga slavar. Ty Allâh har föreskrivit för oss att dyrka Honom via livlösa ting. Hur […]

Sten hamnar utanför inmurningen

Fråga: Måhända hamnar en sten utanför inmurningen. Måste den kastas ånyo? Svar: Han måste kasta en ny sten och inte just den han redan har kastat. Hamnar inte stenen innanför inmurningen kastar han en annan.

Då pussas den svarta stenen

Fråga: Är pussning av den svarta stenen en egen Sunnah eller en Sunnah som är förknippad med Tawâf? Svar: Den är förknippad med Tawâf. Att pussa den utom Tawâf är grundlöst.

Beredda på att dö fastkedjade för sanningen

ar-Rabî´ bin Sulaymân sade: ”al-Buwaytî erinrade sig alltid Allâh. Jag har inte sett någon vara så snabb på att nämna bevis ur Qur’ânen som al-Buwaytî. En gång såg jag honom med boja runt halsen och fötterna fastkedjade i en stor sten sägande: ”Allâh skapade skapelsen med ordet: كن ”Bli!” Om det är skapat betyder det […]

Steg för steg med Ahl-ul-Bid´a tills att hjärtat svartnar

Prövningar kan vara jordiska i form av destruktiva frestelser. De kan också vara i form av tvivel, innovationer och villfarelser som leder sina utövare till följderna som nämns i hadîthen: ”Prövningar angriper hjärtan som en halmmatta, strå för strå. Hjärtat som accepterar dem får en svart prick och hjärtat som förkastar dem får en vit […]

Bevis för gravsten

3060 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Med den kan jag känna igen min broders grav och begrava mina anhöriga bredvid honom.” Rapporterad av Abû Dâwûd (3206), via honom al-Bayhaqî (3/412) och Ibn Shubbah i ”Târikh-ul-Madînah” (1/102) via Kathîr bin Zayd al-Madanî, från al-Muttalib som sade: ”Efter att ´Uthmân bin Madh´ûn hade […]

Dagens gravdyrkare är som gårdagens idoldyrkare

Numera vet du att den som anser att träd, stenar, gravar, änglar, djinner, levande eller döda gagnar eller skadar, för en närmare Allâh, vädjar inför Honom via medling eller medel (التوسل) – bortsett från en diskutabel hadîth om vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt – och dylikt, avgudar med Allâh och tror […]

Dansbeviset enligt Sûfiyyahs al-Harîrî

Jag har flera citat från Shaykh al-Harîrî. Ett av dem är: ”Om min elev kommer till Rom, konverterar till kristendomen, äter griskött och dricker sprit, så gör han mitt jobb.” Han sade också: Att en skägglös yngling ställer fram mina skor är bättre än ert välbehag En fjärdedels hora är finare för mig än barn […]

Inte huggen i sten

Det sägs ju att: ”Såsom ni är styrs ni.”1 Det är emellertid ingen princip som är huggen i sten. Tiderna kan ändras på ett dygn. Ta till exempel Banû Umayyahs kalifer som levde innan ´Umar bin ´Abdil-´Azîz. Vilken skillnad det var mellan honom och hans företrädare och hans efterträdare. Samtidigt var medborgarna desamma. De ändrades […]