Allt det är otro

Den som förnekar sändebud, förkastar någon profets profetskap, beljuger honom, förnekar en Qur’ân-vers som är bekräftad enligt samstämmighet, adderar ett ord i Qur’ânen och tror att det tillhör den, förtalar en profet, nedvärderar honom, tillåter något vars förbud det råder samstämmighet om (såsom sprit, otukt och homosexualitet), förbjuder något vars tillstånd det råder samstämmighet om, […]

Då är Sudjûd till andra avfall

Avfall kan ske via otroget tal och handling. Otrogna handlingar är de som uttryckligt sker avsiktligt och utav hån mot religionen såsom Sudjûd till en staty eller solen, kast av Qur’ânen i sopor och magi som innehåller soldyrkan och annan sorts dyrkelse. I vissa kommentarer från min lärare har jag sett att enkom handling inte […]

Alla religioner är ett enligt Sûfiyyah

Dr Muhammad Mustafâ Hilmî sade när han kritiserade Ibn Taymiyyah för hans kross av Sûfiyyahs otro då de tror på religionsenighet: ”Vilket liv är ljuvligare och fullkomligare än det som erbjuder kärlek, brödraskap och jämställdhet i enlighet med Ibn-ul-Fâridhs teori om enighet? Älskaren och den älskade är ett, skapelsen och Sanningen är ett, alla religion […]

Sûfiyyahs gud

Sûfiyyah tror på att skapelsens existens är inget annat än Allâhs existens. Den ene är den andre, slaven är Herren och skapelsen är Skaparen. Ibn ´Arabî kastade ljus över det när han sade: ”Fri från brister är Han som skapade sakerna som Han själv är!”1 Inte nog med att denna myt är kätteri, blasfemi och […]

Shî´ahs al-Djazâ’irî beskyller Abû Bakr och ´Umar för avguderi

Förvånas inte över denna berättelse, ty det har rapporterats privat att när Abû Bakr bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så hade han en staty hängandes runt i halsen som han gjorde Sudjûd till. Yazîd bin Mu´âwiyah skickade följande brev till Ibn ´Umar: ”Från ´Umar bin al-Khattâb till Mu´âwiyah bin Sufyân Vet, […]

Så säger Shî´ah

Fråga: Kan ni påpeka frasen ”Må Allâh ära ´Alîs ansikte” (كرم الله وجهه)? Svar: Jag tycker inte om att man särskiljer Alî med den frasen, ty den är typisk för Shî´ah. De har även som vana att säga ”Imâm ´Alî”. Alla renläriga kalifer var imamer. Antingen kallar vi dem allihopa för det eller ingen alls. […]