Fastade inte pga. krig

Fråga: Jag tjänstgjorde i armén i ett land som var i krig i sju år. Följaktligen fick vi order om att inte fasta Ramadhân. Vad ska jag göra nu? Svar: Ta igen dagarna. Du har dem ännu på ditt samvete. Om fienden angriper en stad, får man utelämna fastan för att ha tillräckligt med kraft.

Lång vistelse, kort avstånd

Fråga: Ni nämnde att en färd kan också anses vara resa om perioden är lång till skillnad från avståndet. Vad innebär det? Svar: Till synes anses en lång tidsperiod vara två dagar enligt vissa lärde. Så om en person skulle vistas minst två dagar i en annan stad räknas han som resenär ehuru avståndet från […]

Arbetare övernattar fyra nätter på arbetsplats

Fråga: En man reser till sin arbetsplats som ligger utanför hans hemstad. Fyra dagar i veckan övernattar han där för att sedan återvända hem. Är han resande? Svar: Han är resande. Exempel på det är personen som arbetar som lärare i en annan stad där han vistas om vardagarna och sedermera åker hem på helgen […]

Det islamiska landet enligt ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh

Fråga: En stad består av en avgud som dyrkas ostört. Är staden otrogen eller islamisk?” Svar: ”Ingetdera ska fastställas, ty staden kan ha muslimer som visar islam. Detta kall som uppstått i Nadjd och sedermera rotats på den Arabiska halvön har accepterats av människorna. Vi har fått reda på att människor i Afghanistan och Somalia […]

Bad mot fel håll utefter kompass

Fråga: Efter vår ankomst till USA bad vi med hjälp av kompass. Med tiden fick vi reda på att vi hade bett mot fel håll. Är våra felvända böner giltiga? Svar: Om den troende befinner sig i öknen eller i en främmande stad och är ovetande om böneriktningen varpå han eftersträvar Qiblah utefter sin förmåga […]

När Ashâ´irah flydde Ahl-us-Sunnah

675 – Abû Dja´far ´Abdul-Khâliq bin ´Îsâ Han var mycket sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Han krossade deras falskheter och trampade sönder deras teser. Hans ord rådde alltid över dem och hans följeslagare var ständigt segrande mot Ahl-ul-Bid´a. Ingen satte stopp för dem. En gång kom al-Qushayrîs son till östra delen av Bagdad och började demonstrera al-Ash´arîs […]

Bad mot fel håll i stad

Fråga: Efter att en muslim utgått ifrån eget omdöme insåg han att han hade bett mot fel håll i en stad. Skall han ta igen bönen? Svar: Ja. Han kunde ju frågat folk och tittat på moskéerna och deras bönenischer. Han är inte ursäktad.

En gravdyrkare till morbror

Fråga: Predikanten i min stad kallar folk till gravdyrkan. En av dem som har påverkats av det är min morbror. Hur skall jag förhålla mig till honom? Svar: Råd din morbror. Klargör för honom att det är falskt och otillåtet. Tar han inte till sig skall du ta avstånd från honom och kapa banden med […]

Tills att du kommer in i din hemstad

Fråga: Skall jag fortsätta förkorta och slå ihop bönerna om jag på väg hem från resa är bara 10 km från min hemstad? Svar: Ja, till dess att du kommer in i staden. Fortsätt förkorta och tillämpa resedomarna till dess att du kommer in i din hemstad.

Sol- och månförmörkelsebönen handlar om beskådning

Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han befallde sol- och månförmörkelsebön, erinran och åkallan när muslimerna ser sol- och månförmörkelse. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Solen och månen är två av Allâhs budskap. Allâh skrämmer Sina slavar med dem. De förmörkas inte till följd av någons […]

Får inte be fulltaliga Raka´ât

Fråga: Måste den resande imamen be fulltaliga Raka´ât eller kvarblir han som resenär till dess att han kommer hem? Svar: Han får inte be fulltaliga Raka´ât. Han får inte be fulltaliga Raka´ât förrän han återvänder till sin hemstad och kommer innanför stadens gränser.

Tjuvens gömställe

Fråga: I en polislös stad härjar ett farligt gäng som stjäl folks egendomar. Det finns en man som vet var deras gömställe ligger. Får han tillsammans med andra modiga män ta tillbaka stöldgodsen utan deras vetskap och sedan antingen annonsera dem eller också återge dem till deras ägare? Eller anses även återtagandet vara stöld? Svar: […]

Fredagsbön på företag

Fråga: Angående ständig fredagsbön på företaget eller i området, får vi höra att det inte är tillåtet att be fredagsbönen där. Beviset är att vi inte är bosatta här. Är det tillåtet eller inte? Svar: Om ert företag inte befinner sig i en stad som ber fredagsbönen eller är avlägset från staden och om ni […]

Då måste arbetarna be fredagsbönen

Fråga: Vissa arbetare har berättat för mig att deras arbetsgivare låter dem inte gå till fredagsbönen eftersom de verkar som plantageväktare. De ville att jag tar upp det här på fredagspredikan och uppmanar arbetsgivarna att låta dem gå till fredagsbönen. Vad säger ni om det? Svar: Om arbetarna arbetar långt borta från moskén så att […]