Är otukt och sprit förbjudna?

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asdî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade: ”Jag frågade Ahmad om mannen som säger utav okunnighet att otukt och sprit är lovliga. När det sägs till honom att bådadera är förbjudna i Qur’ânen, säger han att de visst […]

Rakvatten på kroppen

Fråga: Det diskuteras mycket om rakvatten. Är det föreskrivet för personen som brukar sådant att två sig på nytt eller tvätta kroppsdelen som det har hamnat på? Svar: Rakvatten innehåller sprit som är ett berusande medel. Det är obligatoriskt att undvika det och ersätta det med sunda parfymer. Dock är det inte obligatoriskt att två […]

Barnvaccination och medicinering

Fråga: Vad är domen för att vaccinera barnen mot vissa sjukdomar? Vad är domen för medicinering i förebyggande syfte? Vad är domen för medicinering med gifter och förbjudna preparat? Svar: Det är bättre att undvika vaccinering och istället förlita sig på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ): وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ”Och den som litar […]

Då får man äta griskött och dricka sprit

Är det tillåtet att synda vid nödfall? Det är tillåtet baserat på Allâhs (ta´âlâ) ord: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ”Varför skulle ni inte äta det som Allâhs namn har uttalats över, sedan ni fått klart besked om vad Han förbjudit […]

Förbjudna egendomar måste förstöras

Muslimer är enade om att alla förbjudna egendomar och böcker måste avlägsnas och ändras. Sprit ägd av en muslim ska hällas ut och musikinstrument ska förstöras. Avbildningar måste ändras. Det enda de är oense om är ifall det också är tillåtet att förstöra platsen som dessa handlingar görs på. Den korrekta åsikten tillåter även det, […]

23. Badrum i hem obligatoriskt

22 – Badrum i hem obligatoriskt Makarna måste ha ett badrum i hemmet. Maken får inte låta makan besöka allmänna badhus eftersom handlingen är förbjuden. Flera hadîther behandlar ämnet varav några lyder såhär: 1 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som tror på Allâh och […]

Allt det är otro

Den som förnekar sändebud, förkastar någon profets profetskap, beljuger honom, förnekar en Qur’ân-vers som är bekräftad enligt samstämmighet, adderar ett ord i Qur’ânen och tror att det tillhör den, förtalar en profet, nedvärderar honom, tillåter något vars förbud det råder samstämmighet om (såsom sprit, otukt och homosexualitet), förbjuder något vars tillstånd det råder samstämmighet om, […]

Restaurang serverar sprit och griskött

Fråga: Vad är domen för att äta i en restaurang som säljer och serverar sprit? Svar: Den troende är ålagd att värna om sin religion. Om restaurangen säljer eller serverar sprit, griskött eller något annat förbjudet, är det obligatoriskt att undvika den. Skulle han vara nödgad får han leta efter en lämplig restaurang som serverar […]

Dansbeviset enligt Sûfiyyahs al-Harîrî

Jag har flera citat från Shaykh al-Harîrî. Ett av dem är: ”Om min elev kommer till Rom, konverterar till kristendomen, äter griskött och dricker sprit, så gör han mitt jobb.” Han sade också: Att en skägglös yngling ställer fram mina skor är bättre än ert välbehag En fjärdedels hora är finare för mig än barn […]

Havet at-Tabrîzî och alkoholmissbruk

al-Aflâkî sade: ”En dag ville en avundsjuk motståndare till de lärde fråga ar-Rûmî om sprit; är det tillåtet eller förbjudet? Syftet var att angripa vår mäster at-Tabrîzîs heder. Följaktligen svarade ar-Rûmî på ett antydande vis och sade: ”Vad skadar dig att han dricker sprit? Om en flaska sprit hade hällts ut i havet skulle det […]

Konvertit vidhåller sprit och griskött

Fråga: Om konvertiten brukade dricka sprit eller griskött. Skall han låtas vara i fred så att han successivt kommer in i det och tron stadgas i hans hjärta? Svar: Nej. Han skall rådas och befallas till omedelbar ånger innan döden. Han vet inte när han dör. Han skall ångra sig omedelbart.

Den rena spriten

2348 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (ta´âlâ) har förbjudit sprit. Den som nås av denna vers och har sprit skall varken dricka eller sälja.”1 Rapporterad av Muslim och Abû Ya´lâ2: ´Ubaydullâh bin ´Umar al-Qawârîrî berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin ´Abdil-A´lâ Abû Hammâm berättade för oss: Sa´îd al-Djurayrî berättade för oss, […]

Salaf om uteblivna pelare

Muslimerna är enade om att den som inte uttalar trosbekännelsen är otrogen. Vad beträffar personen som utelämnar de resterande fyra pelarna, så är de oense om han är otrogen. När vi säger att Ahl-us-Sunnah är enade om att en person inte hädar för en synd, menar vi synder som otukt och alkoholmissbruk. Däremot finns det […]

Familjemedlem dricker sprit

Fråga: Jag har rått en familjemedlem att sluta dricka sprit. Han vägrar ta åt sig. Vad är jag skyldig att göra gentemot honom? Svar: Undvik och bojkotta honom tills han ångrar sig inför Allâh och slutar dricka.

Då lyds makthavaren

När ett kalifat är fastställt måste kalifen bemötas med gehör och lydnad inom det som är lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och […]

Make dricker sprit

Fråga: Maken dricker sprit hemma och lämnar spritflaskor på matbordet. Får hon diska glasen och [oklart ljud]? Svar: Hon får inte leva vidare med honom när han är på det sättet. Hon måste kräva separation. Hon skall inte leva med honom om han dricker sprit. Hon syndar på det viset. Likaså vänjer han hennes barn […]