Det handlar inte om att nå ut

Fråga: Vissa kallare jämför Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall med al-Ikhwân al-Muslimûns och Djamâ´a-ut-Tablîghs kall. Somliga till och med konkretiserar att de sistas kall är bättre än Shaykh-ul-Islâms kall eftersom de gagnar mer då de når ut mer. Svar: Det handlar inte om spridning, det handlar om att kallet gagnar och är överensstämmande med Qur’ânen […]

De medförde avguderiet till muslimska länder

Imâm as-San´ânî (d. 1182 – rahimahullâh) sade: ”Denna bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd” är min skyldighet att skriva då jag ser och vet övertygat hur slavar tas till vederlikar i städer, byar och länder i Jemen, Levanten, Egypten, Nadjd, Tihâmah och alla andra islamiska länder. Det handlar nämligen om dogmer om gravar och levande och samtidigt […]