Smaksatt Siwâk utsöndrar fibrer

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk sett till dess utsöndrade smak och fibrer? Svar: Siwâk är Sunnah för den fastande, både på förmiddagen och eftermiddagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”1 Inga hadîther i sakfrågan undantar den fastande. Med det sagt är Siwâk Sunnah […]

Kryddnejlika i munnen under fastan

Fråga: Jag har tandvärk varför jag har kryddnejlika i munnen. Påverkar den min fasta? Svar: Spotta ut den. Det är harmlöst att ha den i munnen men se till att spotta ut den. Svälj inte den. Om du spottar ut den är din fasta opåverkad.