Sponsrad vallfärd får inte utföras av andra

En person som blir bjuden på vallfärd får inte låta någon annan vallfärda å hans vägnar så länge han inte ber sponsorn om lov. Ett annat alternativ är att sponsorn ger honom pengar och ber honom ge dem till personen han tycker är lämplig. Men om de kommer överens om att det är han som […]