16. Skolastiker vill inte ha Qur’ânen och Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I stil med detta har jag sett flera konkretisera. Fordringarna är oundkomliga och står för att Qur’ânen vägleder inte till vetskap om Allâh, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall inte undervisa och underrätta om Allâhs egenskaper och tvistande människor skall inte referera till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu […]

De varnar för de lärdes utslag

Fråga: Vi har några svenska landsmän som tycker att det är idiotiskt, okunnigt och en orsak till splittring bland bröder att översätta och sprida Fiqh- och metodikrelaterade utslag utfärdade av våra stora lärde liksom Ibn Bâz, al-Albânî, Ibn ´Uthaymîn och al-Fawzân. Vad säger ni om det då utslagen är redan offentliga och utspridda? Svar: Han […]

Dagens splittring mellan två Shaykher är Satans verk

Fråga: Vi bor i Storbritannien och ser att en väldig splittring har spridits. Grunden till den ligger i en osämja mellan två Shaykher. Vi ser hur muslimerna är uppdelade i två grupper; en grupp med den ene Shaykhen och en grupp med den andre. Svar: Det är inte typiskt för London. Även vi upplever det […]

Vad hände med dem efter 1410/1990?

Fråga: Är ´Umar al-Ashqar Salafî? Svar: Det jag vet är att han är Salafî. Men jag vet inte vad som har hänt med honom med tiden1. Precis som med ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq. Även han är Salafî, men han har fallit i dåliga saker. Fråga: Som vad? Svar: Som sektväsen, splittring av muslimer i sektandans namn. Han […]

71. Accepteras dagens splittring av islam?

Fråga 71: Just nu upplever det islamiska samfundet ett kaos, framför allt när det kommer till religionen. Numera finns många islamiska grupper och sekter som påstår att de följer sann islam som måste anammas. Till följd därav vet muslimen inte vem han skall följa eller vad som är rätt. Svar: Splittringen beror inte på religionen. […]

Så måste alla muslimska grupper samarbeta

Fråga: Vissa citerar dig ur ash-Shaybânîs bok ”Hayât-ush-Shaykh al-Albânî” och säger kortfattat att Shaykh al-Albânî tillåter politiska partier och inträde i dem. Samtidigt känner vi till rena motsatsen om dig. Svar: Jag medger att varje grupp skall göra plikten som den är specialiserad på. Det medger jag och säger aldrig något annat. Jag skall ge […]

Inget samarbete med folk som inte följer Salaf

Fråga: Det finns många grupper som kallar till islam. Det märks att dessa gruppmedlemmar är riktigt fanatiska till sina grupper. Är det tillåtet att samarbeta med dem? Om det inte samarbetas med dem tar kommunisterna och andra kontrollen och om det samarbetas med dem kommer de att vara fanatiska och bekämpa Salafiyyah. Svar: Jag har […]