357. Är själen anden?

Fråga 357: I en hadîth berättar Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har ni inte sett hur en människa stirrar medan hon dör?” De sade: ”Jo.” Han sade: ”Det beror på att hennes blick följer hennes ande.”1 I en annan hadîth berättar Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) att […]

Varför uppåt?

Den fjortonde hadîthen: Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans […]

Det friska hjärtat

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”I helhet är ett friskt hjärta det som bara bryr sig om Allâh, älskar bara för Allâhs sak, avser bara för Allâh, ägnar hela sin kropp åt Allâh, ägnar alla sina handlingar åt Allâh, sover för Allâhs sak och är vaket för Allâhs sak.”1 Det framstår i Ibrâhîms (´alayhis-salâm) ord: يَوْمَ […]