Allmosa till skuldsatt son

Fråga: Får fadern betala allmosa till sin skuldsatte son så att han kan betala skulden? Svar: Nej. Sonen får inte betala allmosa till fadern och fadern får inte betala allmosa till sonen.

Föräldrarna ber barnet bryta frivillig fasta

Hârûn bin ´Abdillâh berättade att Ahmad sade om föräldrarna som förmenar sin son att fasta: ”Jag tycker inte om att han fastar om de förmenar honom och jag tycker inte om att de förmenar honom.” Det vill säga frivillig fasta. Abûl-Hârith berättade att han frågade Ahmad om mannen som fastar frivillig fasta varvid hans förälder […]

Han blev korsfäst

Allâh (subhânah) sade: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ”Och för deras ord: ”Vi har dödat Messias ´Îsâ, Maryams son, Allâhs sändebud!” Men de dödade honom inte […]

2. Hadîth ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker…”

113 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker: en rättfärdig son som ber för honom, en pågående välgörenhet som han belönas för och en kunskap som efterlevs efter honom.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah med en […]

Sûfî går i luften och rider krokodil

Min mäster Shaykh Abûl-´Abbâs al-Ghamrî al-Wâsitî… Hans son och min mäster Abûl-Hasan sade: ”En dag när jag och min fader transporterade marmorspelare på två kameler kom vi fram till en trång bro där bara en kamel kunde passera. Shaykhen ledde den andra kamelen samtidigt som han själv gick i luften med pelarna. Ett annat underverk […]

Namnet profeten brukade älska mest

2878 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ge honom namnet jag älskar mest; Hamzah bin ´Abdil-Muttalib.” Rapporterad av al-Hâkim (3/196) via Ya´qûb bin Humayd bin Kâsib: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade: ”En av våra män fick en son och sade: ”Vad ska […]

Ed om besök hos al-Badawîs grav

Fråga: En kvinna hade en handikappad son. Hon lade en ed att besöka al-Badawîs grav om hennes son blev frisk. Det blev han. Måste hon efterleva sin ed? Svar: Nej. Eden är syndig: ”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda Honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh […]

Ge inte honom namnet Dâniyâl

Fråga: Får jag ge min son namnet Dâniyâl? Fanns det en profet med det namnet? Svar: Jo, det fanns en profet med det namnet. Dock är det inget namn som ska användas då det inte används av muslimer. Alltså ska du inte ge honom namnet Dâniyâl.

33. ad-Dadjdjâls utseende

Det finns många hadîther om ad-Dadjdjâl däribland: 1 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag drömde att jag gick runt Ka´bah. Jag såg en mörk man med rakt hår befinna sig mellan två män. Hans hår droppade av vatten. Jag vände mig om och […]

5. Hadîth ”När människan dör upphör hennes handlingar…”

93 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller ett rättfärdigt barn som ber för henne.”1 Rapporterad av Muslim och andra. 1Autentisk.

Bagge stack ihjäl son

Fråga: Jag köpte en bagge till slakt och band fast den därhemma. En dag gick min lille son förbi den varpå den stack ihjäl honom. Är jag ålagd något? Svar: Nej. Du har inte varit försumlig. Du band baggen. Du lämnade inte sonen hos baggen; han kom självmant till den. Alltså har du inte varit […]

Där genomgår änkan sin sorgetid

Fråga: Om en kvinna har som vana att besöka sin son eller sin dotter. Får hon göra det under sin sorgetid? Svar: Jag tror att jag har svarat på frågan1. Att hon går till sin sons hus är inte viktigare än att hon går till sin Herres hus. Fråga: Skall hon genomgå sin sorgetid där […]

Allmosa till skuldsatt dotterson

Fråga: Får jag betala allmosa till min dotterson som är företagsanställd men skuldsatt? Svar: Nej. Din dotterson tillhör din avkomma. Fadern får inte betala allmosa till sonen. Han är din son. Du är hans morfar. Alltså är det inte tillåtet. Farfar är fader.

Då viger sonen modern

Fråga: Kan sonen vara sin moders förmyndare och viga henne? Svar: Ja, om han är könsmogen och sinnesfrisk. I så fall är det han som viger sin moder.

Allmosa till faderns bostad och brudgåva

Fråga: Får jag betala min allmosa till min fader så att han kan köpa en bostad? Svar: Nej. Fadern får inte betala allmosa till sonen och vice versa. Han får varken betala till sina avkommor eller fäder. Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en persons brudgåva? Svar: Om han inte förmår betala brudgåva, […]