Sûfiyyahs Ibn ´Arabî kunde träffa profeternas själar

al-Munâwî sade: ”Till Ibn ´Arabîs underverk hör de hans elev Sadr al-Qûnawî ar-Rûmî nämnde: ”Vår Shaykh Ibn ´Arabî kunde träffa vilka profeters och forna helgons själar han än ville och det på tre sätt: Han kunde frambringa deras själar till detta liv så att han träffade dem i den kroppsliga skepnad och gestalt som de […]

Imamerna talade till offentligheten

an-Nawawî nämnde i ”al-Madjmû´” att det har autentiserats att ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Om en hadîth är autentisk ska ni efterleva den och lämna min åsikt.”1 an-Nawawî sade: ”Detta uttalande har rapporterats med flera formuleringar.” Detta bevisar det vi har sagt. ash-Shâfi´îs ord kan inte riktas till Mudjtahidûn då de inte handlar enligt hans […]

16. Allah är levande och dör inte

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 11 – Han är levande och dör inte. FÖRKLARING Hans liv är fullkomligt och drabbas vare sig av defekt eller sömn: اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom […]

Boende erinras utebliven bön från resa

Fråga: En resenär lät avsiktligt bli att be. Hur skall han ta igen den när han är boende? Svar: Om bönen blir obligatorisk att be på resa, måste den bes två Raka´ât. Om han mister den på grund av försummelse, glömska, sömn eller tillkortakommande och sedan kommer på den först när han kommer hem, ber […]