Soluppgångarnas Herre

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ”De två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre.”1 Det vill säga soluppgångarna på sommaren och vintern samt solnedgångarna på sommaren och vintern. I en annan vers sade Han: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ”Vid alla soluppgångars och alla solnedgångars Herre! Vi är sannerligen […]

Vad gör den kroniskt sjuke i Ramadhân?

Fråga: Vad gör den kroniskt sjuke? Svar: Den tillfälligt sjuke tar igen dagarna när han frisknat till. Den kroniskt sjuke föder en fattig person för varje dag han inte fastar. Han får ge ¼ Sâ´ spannmål eller ½ Sâ´ av något annat. Skulle läkaren säga att han skadas av att fasta på sommaren, får han […]

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

Sinkad Dhuhr i alla fall

Fråga: Är det föreskrivet att skjuta upp på Dhuhr på sommaren trots att moskéerna är luftkonditionerade? Svar: Ja. Det är ju varmt på vägen dit. Inte heller är alla moskéer luftkonditionerade. Alltså skall Dhuhr skjutas upp så att det svalnar. Det är Sunnah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den höga hettan kommer från […]