Tvekar på gryning och solnedgång

Fråga: Vad är domen för personen som tvivlar på gryning och solnedgång varefter han äter, dricker eller har samlag i det skedet? Svar: Det korrekta är att han måste ta igen dagen. Har han haft samlag måste han även sona, menar de flesta lärde. Den åtgärden ska tas för att den fastande ska skydda sin […]

Då befalls barn att fasta

Fråga: Ska barn med urskiljningsförmåga befallas att fasta? Och räknas deras fasta om de blir könsmogna under fastans gång? Svar: Pojken som fyllt sju år ska som sagt befallas att fasta så att han vänjs vid fastan. Förmyndarna är ålagda att befalla barnen att både fasta och be, ty när de väl blir könsmogna åläggs […]

Solnedgång på marken till skillnad från himlen

Fråga: Ibland avgår vissa flyg i samband med solnedgång varvid vi bryter fastan på marken. Väl uppe i luften när planet har lyft visar det sig att solen är fortfarande uppe. Skall vi återuppta fastan eller bryta den? Svar: Återuppta inte fastan eftersom du har brutit den i enlighet med Allâhs (ta´âlâ) ord: ثُمَّ أَتِمُّواْ […]

Resenär fastar med landet

Fråga: Om vi inleder vår resa i Saudiarabien till vårt hemland i Asien som ligger en dag efter i den islamiska kalendern. Skall vi fasta 31 dagar? Skall vi inte fortsätta fasta om de fastar 29 dagar? Svar: Om man reser från ett land som inledde fastan tidigare till ett land som inledde fastan senare, […]

Sufistisk tragikomedi: Träffa at-Tidjânî en måndag och du hamnar i paradiset

Därefter sade Shaykh Ahmad at-Tidjânî: ”Jag frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gäller denna dygd särskilt den som anammar erinran från mig muntligt eller också alla andra om än via mellanhand?” Han sade: ”De som du ger tillstånd till och förkunnar sedermera erinran till andra är som de som anammar den från dig muntligt. […]

Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete? Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1 Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den […]

Då är det bäst för alla att be

Fråga 23: Lekmännen säger att det är bäst för kvinnan att be när samlingen har bett klart i moskén. Har det någon grund? Svar: Det är grundlöst. Precis som för alla andra är det bäst för kvinnan att be så fort tiden går in. Det enda undantaget är ´Ishâ’ som hon bör be efter den […]

Återvänder till Minâ för att kompensera stening

Fråga: En vallfärdare lämnade Minâ efter två nätter varefter han insåg att hans stening den 12:e var fel. Följaktligen återvände han till Minâ på natten och stenade. Upphävs hans förtida avfärd på grund av hans återvändo till Minâ? Svar: Mannen som väljer att lämna Minâ i förtid och lämnar platsen innan solnedgång och sedan inser […]