Selfie på sociala medier

Fråga: Vad är domen för att lägga upp självporträtt på sociala medier med motivet att presentera sig själv? Svar: Det är inte tillåtet. Bilder får bara brukas i nödfall, som exempelvis till ID-kort och pass. Det är harmlöst eftersom det är nödvändigt. Annars ska bilder varken sparas eller brukas.

Dödar, bränner och slaktar muslimer

Grupper som ISIS, Nusrah och Qâ´idah tillskriver sig själva obehöriga saker och ting. De är kämpar på Lucifers väg. Jag svär vid Allâh att de är kämpar på Lucifers väg. De slaktar muslimer och kallar handlingen för kamp. De har dödat fler muslimer än vad de otrogna har gjort. Vi är ålagda att akta oss […]

Kritiserar Ibn Bâzs och Ibn ´Uthaymîns utslag

Fråga: Vissa kallare och människor i sociala medier kritiserar Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn och deras utslag. Hur ska en muslim förhålla sig till det? Svar: Råd dem. Förklara för dem att handlingen hör till de största synderna. Det är tvivelsutan otillåtet att nedvärdera en muslimsk lekman. Att nedvärdera en lärd är inte mindre otillåtet.

Meningsskiljaktighet tillåter inte förbud

Fråga: Vissa makar brukade gå ut med täckta ansikten. Efter att sakfrågan fått spridning i medierna, har deras makar blivit svaga i tron om att det råder delade åsikter i sakfrågan och att det är högt i tak. Följaktligen har de villigt gått med på att deras hustrur går ut med avtäckta ansikten. Vad råder […]