84. Barn orsakar snålhet och feghet

Publicerad: 19.10.04 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/298) 84 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Hishâm skrev till mig, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: ”En dag sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag älskar ingen man i […]

Två sorters eder

478 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade: ”En ed förser inte människan med något som Jag inte har bestämt för henne. Men via den drar Jag ut något från den snåle. Via den får Jag något Jag annars inte hade fått på grund av snålhet.” Rapporterad av Ahmad […]

Allt förutom allmosa

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen, ber, fastar och vallfärdar utan att betala allmosa. Är han otrogen? Svar: Han är otrogen om han dementerar allmosans plikt. Däremot hädar han inte om han inte betalar utav snålhet. Han måste emellertid betala allmosa för alla uteblivna gånger. Han skall inte ha det på sitt samvete.