Moder: Ta av dig slöjan!

Fråga: Min moder befaller mig att ta av mig slöjan. På grund av att jag vägrar göra det har hon inte pratat med mig i flera dagar och inte heller låter hon mig tala med henne. Hur ska jag förhålla mig till henne? Svar: Övertala henne och berätta för henne att slöjan är obligatorisk. Om […]

Slöjan är religion och inte tradition

Journalister som skriver om slöjan uttrycker sig som om den vore en traditionell sakfråga. Med andra ord är slöjan något som bara gått i arv i generationer och ingenting som refereras till Allâhs (´azza wa djall) dom. Helt klart är resonemanget antingen okunnighet om den islamiska föreskriften eller också bagatellisering av den. Slöjan är inte […]

En dålig fader

Fråga: Måste jag lyda min fader som befaller mig att ta av mig slöjan? Eller måste jag trotsa honom? Svar: Ja. Det är inte tillåtet att lyda honom i synd. Detta är synd. Det är en dålig fader. Du får inte lyda honom i det.