385. Vet den döde vad hans familj gör?

Publicerad: 19.10.06 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/450-451) Fråga: Kommer muslimen som träder in i paradiset att känna igen sina släktingar? Kommer han att komma ihåg sin familj efter döden och kommer han att känna deras tillstånd? Svar: Han kommer att känna igen sina anhöriga och andra som brukade […]

´Umrah för cancersjuk släkting

Fråga: En av mina släktingar har drabbats av hjärncancer. Får jag göra ´Umrah å hans vägnar sett till att han inte kan röra sig? Svar: Om han inte har utfört ´Umrah förr, så är det harmlöst. Annars gör man inte det.

Så ska den våldtagna kvinnan behandlas

Fråga: Vad är domen för en våldtagen kvinna? Svar: Hon är oskyldig. En kvinna blev våldtagen på ´Umars tid varpå han frågade om hennes tillstånd. När han fick reda på att hon var en rättfärdig kvinna befallde han hennes släktingar att behandla henne bra.

De varnar för terrorism och extremism

Staten är skyldig att frukta Allâh (´azza wa djall) som sade: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ”Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda.”1 Den är skyldig att frukta Allâh och inte angripa oskyldiga människor. Bekräftas det att en person har gjort sig skyldig till ett brott, ska han dömas med Allâhs […]

Vad är domen för att skicka allmosor utomlands?

Fråga: Vad är domen för att skicka allmosor utomlands? Svar: Det är tillåtet att skicka allmosor utomlands om det görs i nyttosyfte. Om man exempelvis bara har berättigade släktingar utomlands är det harmlöst att skicka till dem. Detsamma gäller om betalaren befinner sig i ett land med hög levnadsstandard och skickar allmosor till utlandet med […]

Den tillåtna kondoleansvisiten

Fråga: ´Urwah berättade att när någon anhörig till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade dött, samlades kvinnorna för att sedermera gå sin väg och endast hennes familj och närmsta krets stannade kvar. Därefter bad hon om ett fat talbînah1 som kokades. Gröt tillagades också som hon hällde talbînah i. Hon sade: ”Ät av det. Jag hörde […]

Bojkottar besvärliga släktingar

Fråga: Får jag bojkotta och undvika mina släktingar som besvärar mig? Svar: Nej. Var bra mot dem. Var bra mot dem ehuru de är dåliga mot dig. Det är det föreskrivna.

Är det tillåtet att skicka allmosor till andra länder?

Fråga: Är det tillåtet att skicka allmosor till andra länder? Svar: Det är tillåtet men det är bättre att dela ut dem i hemlandet. Det är bara bättre att skicka dem utomlands om fördelen är större. Exempel på en sådan fördel är att givaren har berättigade släktingar i ett annat land. En annan är att […]

Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön? Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, […]