142. Aga av faderlöst barn

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 142 – Muslim berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Shumaysah al-´Atakiyyah som sade: ”Aga av faderlöst barn kom på tal hos ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varpå hon sade: ”Jag slår det faderlösa barnet för att det skall bli reko.”1 FÖRKLARING Precis som i det föregående kapitlet klargör även detta fadderskapet […]

Ber Witr efter ´Ishâ’ på Maghribs tid

Fråga: Om jag slår ihop Maghrib med ´Ishâ’ på Maghribs tid. Får jag be Witr därefter? Svar: Ja. Be efter att du har bett ´Ishâ’ ändock den har slagits ihop med Maghrib.

Tills att du kommer in i din hemstad

Fråga: Skall jag fortsätta förkorta och slå ihop bönerna om jag på väg hem från resa är bara 10 km från min hemstad? Svar: Ja, till dess att du kommer in i staden. Fortsätt förkorta och tillämpa resedomarna till dess att du kommer in i din hemstad.