238. Muslimen speglar sin broder

238 – Asbagh berättade för oss: Ibn Wahb underrättade mig: Khâlid bin Humayd underrättade mig, från Khâlid bin Yazîd, från Sulaymân bin Râshid, från ´Abdullâh bin Râfi´, från Abû Hurayrah som sade: ”Den troende speglar sin broder; när han ser en brist i honom rättar han till den.”1 FÖRKLARING Hadîthen klargör en allmän dom kring […]

Sunnah går före de lärdas ord

Fråga: De som försvarar Mawlid-firandet beskyller oss för att förkasta tiotals lärdas uttalanden när vi säger att handlingen är innovativ… Svar: Men däri följs sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är större skyldighet och plikt än att följa de lärdas uttalanden.

Orättvisa män

Allâh (´azza wa djall) sade: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ”Olyckliga de som snålar med mått och vikt, de som vid köp kräver fullt mått, men som vållar förlust genom att mäta och väga upp snålt!”1 Det Allâh (´azza wa djall) nämner om mått och vikt är […]