Ignorant har kläder under Ihrâm

Fråga: En person har på sig sydda kläder under sin Ihrâm och får reda på domen först efter att han återvänt till sitt hemland. Vad är han skyldig? Svar: Ingenting. Den som tar på sig sydda kläder utav okunnighet, glömska eller oförmåga, är inte skyldig någonting.

Ånger för utelämnad fasta

Fråga: En person har inte fastat flera år och kommer inte ihåg ifall han bad då eller inte. Vad är han skyldig? Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och slå vakt om fastan. Det räcker – om Allâh vill.

Skyldigheten gentemot predikanten som förtalar makthavare

Fråga: I vårt land har vi en imam som ständigt förtalar muslimska makthavare öppet från predikstolen. Vad är vi skyldiga gentemot honom? Svar: Ni är skyldiga att avråda honom från det. Om han har religiösa anmärkningar på någon, så får han råda dem via brev eller telefon. Det är inte tillåtet att förtala från predikstolarna.

Familjemedlem dricker sprit

Fråga: Jag har rått en familjemedlem att sluta dricka sprit. Han vägrar ta åt sig. Vad är jag skyldig att göra gentemot honom? Svar: Undvik och bojkotta honom tills han ångrar sig inför Allâh och slutar dricka.