30. Vad gjorde profeten efter besöket i Thaqîf?

Fråga 30: Vad gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) därefter? Svar: I samband med evenemang och människosamlingar bad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk om skydd för att kunna förkunna sin Herres ord. Slutligen lät Allâh en delegation från Hjälparna ta sig an den uppgiften. Hjälparna var den Nåderikes grupp och trons bataljon.

28. När begav sig profeten till Thaqîf?

Fråga 28: När begav sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Thaqîf och hur gick det? Svar: Efter att hans farbror Abû Tâlib hade dött började avgudadyrkarna besvära honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än mer. Följaktligen begav han sig till Thaqîf för att kalla dem till Allâh och be dem om skydd och […]

368. Vad menas med grav?

Fråga 368: Är graven platsen där den döde är begravd eller livet efter döden? Svar: I princip är graven platsen där den döde är begravd. Allâh (ta´âlâ) sade: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ”Till sist låter Han henne dö och begravas.”1 Det vill säga att Han ärar henne med jordfästning, sade Ibn ´Abbâs. Graven kan också åsyfta […]

35. Skyddet mot ad-Dadjdjâl

När det kommer till att skydda sig mot ad-Dadjdjâl, rådde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt samfund följande: 1 – an-Nawwâs bin Sam´ân berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den av er som upplever honom skall läsa början av ”al-Kahf”.”1 2 – Abûd-Dardâ’ berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Sûfiyyahs panentetistiska syn på Allâh och slaven

Den som älskas av Allâh och blir till en av Hans älskade begåvas med något otaligt. al-Bukhârî rapporterade i ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han (ta´âlâ) sade: ”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig. Min slav […]

Upprepat böneutrop under bön

Skall den bedjande upprepa böneutropet? Enligt den korrekta åsikten skall han inte göra det eftersom det distraherar bönen. Det kan inte motargumenteras med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen som lider av tvångstankar i bönen att be om Allahs skydd mot Satan1 eller att han godkände Mu´âwiyah bin al-Hakam som lovade Allah […]

Satans syfte med tvångstankarna

Tvångstankar är Satans list för att förvilla människorna från att praktisera Sunnah. Således namngav Allâh honom så, föreskrev bön om skydd mot honom och sände ned ett kapitel kring sakfrågan: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ”SÄG: ”Jag söker skydd […]

15. Håll fast vid Sunnah och Salaf

67 – ´Alî bin ´Asâkir al-Muqri’ underrättade oss: al-Amîn Abû Tâlib al-Yûsufî berättade för oss: Abû Ishâq al-Barmakî underrättade oss: Abû Bakr bin Bukhayt underrättade oss: ´Umar bin Muhammad al-Djawharî underrättade oss: al-Athram underrättade oss: ´Abdullâh bin Sâlih underrättade oss, från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Salamah som sade: ”Håll fast vid Sunnah. Det är – […]

Vattenrester mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dricka resterna av vattnet i glasen för att skydda sig mot det onda ögat? Svar: Det är grundlöst. Det onda ögat avvärjs med erinran, exorcism och åkallan.

Imam i moské tillåter innovativ Tawassul

Publicerad: 2004-06-26 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: al-Muntaqâ (1/90-91) Fråga: Får man be bakom en person som tillåter Tawassul via rättfärdiga människor? Svar: Att en person skall vara imam fordrar att han är en god muslim sett till religion och uppförande. Han måste vara ett gott föredöme genom att hålla sig till Sunnah […]