Säljer uppgrävda antika skulpturer

Fråga: Är det tillåtet att sälja och bevara uppgrävda antika skulpturer? Svar: Ska han sälja bilder? Det är inte tillåtet. Bilder ska förstöras, skulpturer ska förstöras. De ska inte säljas ty de är statyer.

Alla avbildare är förbannade

Fråga: Stämmer det att bara skulpturer är förbjudna till skillnad från teckningar och fotografier? Svar: Nej. Det är fel och inkorrekt. Alla bilder är förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildarna och undantog ingen. Han generaliserade och förbannade avbildarna, utan hänsyn till om bilderna framställs via gravering, teckning eller fotografering. Hadîthen är allmän […]

Videoinspelningar och fotografier är förbjuden avbildning

Varför har avbildade skulpturer numera blivit utspridda bland muslimerna? Därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utav barmhärtighet mot de troende: ”Den som faller i tvetydigheterna faller i det olovliga, liksom herden som vallar kring förbjuden mark; han riskerar att valla på den.”1 När du säger att avbildning på papper är okej så […]