Allmosa till blodspengar

Fråga: En person är ålagd att betala blodspengar men saknar förmåga på grund av fattigdom. Är det tillåtet att betala allmosa till honom i förväg? Svar: Om blodspengarna är på grund av avsiktligt dråp, är det hans skyldighet att betala dem. Om dråpet är på grund av oavsiktligt eller tveksamt dråp, betalar hans anhöriga blodspengarna […]

Allmosa till död mans skuld

Fråga: En skuldsatt man har dött. Är det tillåtet att betala hans lån med allmosor? Svar: Den dödes skuld får inte betalas med allmosor. Men om han lånade pengar med avsikten att betala tillbaka lånet, betalar Allâh det åt honom. Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn 1394-05-01

Sinkad allmosa på grund av frusen ekonomi

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan på grund av frusna ekonomiska tillgångar? Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa omedelbart. Allmosan är en skuld och det är orättvist att den rike sinkar sin skuld. Människan vet ju inte när hon skall dö. Måhända dör hon innan hon betalar sin allmosa och därmed förblir […]

Allmosa till skuldsatt dotterson

Fråga: Får jag betala allmosa till min dotterson som är företagsanställd men skuldsatt? Svar: Nej. Din dotterson tillhör din avkomma. Fadern får inte betala allmosa till sonen. Han är din son. Du är hans morfar. Alltså är det inte tillåtet. Farfar är fader.

Därför bes inte begravningsbönen för innovatörer

Bara för att vissa ledare, lärda eller religiösa låter bli att be begravningsbönen för en offentlig innovatör eller syndare i avskräckande syfte, betyder det inte att det är förbjudet att be begravningsbönen för dem eller om förlåtelse för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om individerna som han inte bad begravningsbön för (personen […]