Vattenrester mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dricka resterna av vattnet i glasen för att skydda sig mot det onda ögat? Svar: Det är grundlöst. Det onda ögat avvärjs med erinran, exorcism och åkallan.

Dolda gåvor mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dölja sina gåvor utav fruktan för det onda ögat? Svar: Nej, det är en säkerhetsåtgärd. Det är en säkerhetsåtgärd som är harmlös.