Inställd resa på grund av olycka

Fråga: När en person skulle resa såg han en olycka varför han ställde in resan. Är det skrock? Svar: Ja. Det är negativitet. Han skall fortsätta och lita till Allâh. Han drabbas bara av det som Allâh har bestämt för honom.

Är skrock större eller mindre avguderi?

Fråga: Är skrock större eller mindre avguderi? Svar: Mindre avguderi. Men om man anser att själva föremålet eller företeelsen skadar utom Allâh, anses det vara större avguderi. Och om man anser att de är bara en orsak till det föraktade, så är det mindre avguderi.