Det bästa med ash-Shâfi´î

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd säga: ”Trots att ash-Shâfi´î hatade skolastiker och Ahl-ul-Bid´a är det inte känt att han någonsin har överensstämt med någon sekt, associerats med den eller varit känd för den.” ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal återberättade från sin fader som sade: ”När en rapportering var bekräftad […]