Vilsen om än mycket kunnig

Var och en måste undvika nyheter, ty varje nyhet är innovation. Sunnah handlar om att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och sakna invändningar mot den i form av frågor som ”Hur?” och ”Varför?” Skolastik, religiösa dispyter och debatter är nyheter, medför tvivel i hjärtan och förhindrar vetskap om sanningen. Kunskap handlar […]

Salaf saknade kunskap om skolastik och tolkade inte

Imâm, ´Allâmah, förebild, Faqîh och den lärde av Nordafrika Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî al-Mâlikî. Han kallades för ”Mâlik den Lille”. Han var framstående i kunskap och handling. Ibn Abî Zayd hade Salafs dogm; han saknade kunskap om skolastik och han tolkade inte.

Någon att avundas

´Abdullâh bin Ahmad sade: ”Min fader bad om nåd för al-A´yan och sade: ”Jag avundas honom. Han dog och kunde inget annan än Hadîth. Han var ingen skolastiker.” Så var Salafs imamer. De tillät inte inträde i skolastik och debatt. De gjorde sitt yttersta för att hålla sig till Qur’ânen och Sunnah, förstå sig på […]

Skolastikern lyckas aldrig

Sâlih bin Ahmad sade: Jag hörde min fader säga: ”Den som påstår att Allâhs namn är skapade hädar.” al-Marrûdhî sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som anammar skolastik kommer inte att lyckas. Den som anammar skolastik kommer inte att undkomma Djahmiyyahs dogm.” Hanbal sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som tycker om skolastik […]

10. Så säger ignoranter om Tawhîd-indelningen

Denna indelning av Tawhîd i tre kategorier är grundad på Qur’ânen och Sunnah. Till skillnad från vad dagens ignoranter och vilsna säger är den inte alls innovativ: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ”De vill släcka ut Allâhs ljus med sina ord, men Allâh skall låta Sitt ljus lysa med […]

Fakhr ar-Râzî: Skolastik gagnar inget

Du ska veta att Fakhr ar-Râzî, som betraktas tillhöra sin tids störste förespråkare av tolkning, tog tillbaka sin norm till förmån för Salafs dogm. Han erkände att sanningen gällande Allâhs egenskaper ligger i Qur’ânen. I sin bok ”Aqsâm-ul-Ladhdhât” konstaterade han följande: ”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett […]

al-Djuwaynî anammar Salafs dogm på dödsbädden

Imâm Abûl-Ma´âlî ´Abdul-Malik bin ´Abdillâh al-Djuwaynî ash-Shâfi´î sade i ”ar-Risâlah an-Nidhâmiyyah”: ”De lärde är oense om den bokstavstrogna skildringen i Qur’ânen och Sunnah. Vissa anser att de ska tolkas. Salafs imamer tolkade däremot inte och valde istället att framföra dem ordagrant och anförtro Herren (subhânah) deras betydelser. Religionen som jag behagas av och dyrkar Allâh […]

Salafs enighet mot skolastik och skolastiker

Ashhab berättade att han hörde Mâlik säga: ”Akta er för innovatörer!” Det sades: ”Abû ´Abdillâh! Vad är innovation?” Han svarade: ”Innovatörer är de som talar om Allâhs namn, egenskaper, kunskap och förmåga och förtiger inte det följeslagarna och efterföljarna förteg.” Rapporterad av Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî as-Sûfî i ”Dhamm-ul-Kalâm”. I samma bok återberättade han hur skolastik […]

al-Ghazâlî fastnade i filosofin

Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî at-Tûsî dog 505. Han var filosofernas och skolastikernas ledare på sin tid. Hans böcker, framför allt de tidigare, är fulla av skolastikernas och filosofernas bevis och belägg. Han rättade sig efter deras väg och mönster. Muhaddithûn och Ahl-us-Sunnah som prioriterar Qur’ânen och Sunnah framför intellektet förtalar […]

Det skadligaste för muslimerna

adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade: ”Det har autentiserats från ad-Dâraqutnî att han sade: ”Det finns inget jag hatar som skolastik.” En person skall aldrig ta sig an eller spekulera i skolastik eller debatt. Han skall vara Salafî!”1 Han hatade skolastik ändock han aldrig gick in i den. Han hatade den på grund av alla negativa följder som […]

Kändisskap och skolastik

al-Marrûdhî sade: Ahmad brukade säga: ”Fruktan får mig att låta bli äta och dricka. När jag tänker på döden tar jag lätt på allt jordiskt. Det är inget annat än mat och kläder. Det rör sig bara om ett fåtal dagar. Fattigdom är ingenting. Om jag hade kunnat hitta en väg att slippa nämnas skulle […]

Ashâ´irah har inte Salafs metodik

Jag har låtit bli att nämna Ashâ´irahs skolastikers åsikt om vad som är fint och ofint att göra eftersom denna min bok handlar om att stödja Hadîth och Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid Salafs metodik i att utelämna komplicerad skolastik och precisa debatter. Ahl-ul-Hadîth beskylls oskyldigt för att anse det vara möjligt att en person […]

De övergav skolastiken

al-Qurtubî sade i sin förklaring till ”Sahîh Muslim”: ”Efter att ha levt långa liv lämnade flera skolastiska imamer skolastiken. En av dem var skolastikernas imam Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî som sade: ”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det […]

Förvirrade och vilsna enligt dem själva

Det var inte bara Ahl-ul-Hadîth som inte tolkade egenskapsrelaterade verser och hadîther och det var inte bara de som trodde som Allâh (ta´âlâ) vill och förbjöd inträde i skolastik. Många framstående skolastiker gjorde detsamma, eller åtminstone någorlunda. an-Nawawî citerade flera skolastiker kring det och dogmen anammades av flera forskande skolastiker, vilket vi har citerat an-Nawawîs […]

Inget vi vill förknippas med

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.” Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga i kapitlet om testamente: ”Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna […]

Så bör skolastiker behandlas

Sâlih Djazarah sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga: ash-Shâfi´î sade: ”Rabî´! Acceptera tre saker från mig: Spekulera inte om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att tvista med dig imorgon. Sysselsätt dig inte med skolastik. Jag har sett att skolastik leder till förnekelse.” al-Muzanî lade dit: […]

Det bästa med ash-Shâfi´î

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd säga: ”Trots att ash-Shâfi´î hatade skolastiker och Ahl-ul-Bid´a är det inte känt att han någonsin har överensstämt med någon sekt, associerats med den eller varit känd för den.” ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal återberättade från sin fader som sade: ”När en rapportering var bekräftad […]

ash-Shâfi´îs största hatobjekt

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î bli frågad om Qur’ânen varpå han svarade: ”Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad hädar.” Berättarkedjan är autentisk. Abû Dâwûd och Abû Hâtim återberättade från Abû Thawr som sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Ingen som anammar skolastik lyckas.” Ibn ´Abdil-Hakam sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Om […]

Hizb-ut-Tahrîrs skolastik

Insikt i religionen får en muslim att betro något andra förkastar. Därefter skall han inte fördöma den oliktänkande överdrivet mycket. Exempel på det är den nyligen omnämnda och autentiska rapporteringen från Ibn Mas´ûd1. Ty han var oinformerad varför han var ursäktad. I vissa terminologiska böcker heter det oinskränkt att den som förkastar något mångfaldigt rapporterat […]