Därför varar frigörelsens vänteperiod tre månadsperioder

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/140) De lärde har delade åsikter om den lösgjorda kvinnans (المختلعة) vänteperiod. Enligt majoriteten ska den vara tre månadsperioder, liksom den frånskilda kvinnans vänteperiod, förutsatt att hon får sin månadsperiod. Den åsikten delar bland andra Mâlik, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î, Ahmad och Ishâq bin Râhûyah […]

Lägrar fastande maka mot hennes vilja

Fråga: Under dagtid i Ramadhân lägrade en man sin hustru mot hennes vilja. Syndade hon? Får hon begära skilsmässa på grund av det? Svar: Hon syndar inte om hon var motvillig. Hon ska dock inte begära skilsmässa. Däremot får hon göra motstånd om det så skulle leda till slagsmål och bråk. Hon får försvara sig. […]

Ändring av utslag

Fråga: En person frågar en lärd om skilsmässa varpå den lärde ger honom ett utslag som personen implementerar. Sedan inser den lärde att hans utslag var fel. Skall han ta tillbaka sin åsikt? Svar: Han skall ta tillbaka den framöver och inte för det som har varit. Det rapporteras att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu […]

Bevittnad skilsmässa

Att en skilsmässa skall bevittnas är hela samfundet enat om. Vissa säger att det är obligatoriskt, andra menar att det är rekommenderat. Vissa tror att vittnesbördet berör själva skilsmässan och att obevittnad skilsmässa är ogiltig. Den uppfattningen går emot Salafs samstämmighet, Qur’ânen och Sunnah. Inga kända lärde har någonsin delat den åsikten. När skilsmässan blev […]

Tre månadsperioder eller tre rena perioder?

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ”I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre (قروء ) tidsperioder.”1 De lärda är oense om vad de tre tidsperioderna åsyftar. De lärda i Kûfah säger att de åsyftar månadsperioder. Den åsikten delas av ´Umar, ´Alî, Ibn Mas´ûd, Abû Mûsâ, Mudjâhid, Qatâdah, […]

Borgerlig skilsmässa i västerländska domstolar

Fråga: Är borgerlig skilsmässa i västerländska domstolar giltig? Svar: Ja. Om han skiljer sig från henne muntligt eller skriftligt, gills den. Däremot gills den inte om han skildes under tvång: ”Det finns ingen skilsmässa under stängning.”

Får inte leva med sådan partner

En sådan kvinna skall be sin syndige make skilja sig från henne. Han kanske vägrar om han inte får ersättning. Ersättningen som föreskriften tillåter honom återkräva är brudgåvan. Om hon är beredd på att återge honom brudgåvan som hon fick av honom, befaller föreskriften honom att separera sig från henne. Denna ersättning är lösgörelse (الخلع). […]

Handskakning med ex-fruns moder

Fråga: En man har skilt sig från sin hustru. Får han skaka hand med hennes moder efter deras skilsmässa? Svar: Ja. Han är hennes Mahram ehuru han har skilt sig från hennes dotter. Han är hennes Mahram.