Hon är skild om maken talar med en kättare

al-Hasan bin as-Sabbâh sade: ”Det sades till Ahmad bin Hanbal: ”Sadjdjâdah blev frågad om en man som sade till sin fru att hon är skild tre gånger gillt om han talar med en kättare. Efter det talade han med en man som ansåg att Qur’ânen är skapad. Då sade Sadjdjâdah: ”Hans fru är därmed skild.” […]

Besatt kvinna undanhåller sitt tillstånd för friaren

Fråga: Jag är en kvinna som är skild till följd av förhäxning. Får jag undanhålla mitt hälsotillstånd i samband med frieri? Svar: Nej. Det är bedrägeri. Hon skall klargöra för friaren vad hon har drabbats av. Antingen accepterar han henne eller också gör han inte det. Det hör till välvilligt tillhandahållande.