3. Hadîth ”Den som lär sig en kunskap…”

122 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär sig en kunskap och inte förkunnar den är som personen som har en skatt och inte livnär sig på den.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”. I berättarkedjan finns Ibn Lahî´ah2. 1God och autentisk. 2Han är svag vill säga. […]

Ibn ´Arabî i ett nötskal

Ibn ´Arabîs dogm som framgår i hans verk och böcker – och jag ber Allâh förlåta mig för att citera otro, men i och med att Allâh citerade de otrogna i Sin skrift så får även vi göra det – är att Allâh är verkligen allting till kropp och oväsentlighet, levande och livlöst, befintligt och […]

Skattletare finner skatt

Fråga: En person vet att en annan person har en skatt på sin mark. Hur kan den förste gagnas av skatten som finns på en mark som inte tillhör honom? Svar: Det enda föreskrivna sättet är att han kommer överens med markägaren och berättar för honom att han tror att det finns en skatt i […]