al-Muhâsibî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

Angående Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”2 أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, […]

Den bästa skapelsen

Muslim sade: 2369 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Alî bin Mushir och Ibn Fudhayl berättade för oss: al-Mukhtâr bin Fulful underrättade oss, från Anas bin Mâlik som sade: ”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Du bästa skapelse!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Moder: Ta av dig slöjan!

Fråga: Min moder befaller mig att ta av mig slöjan. På grund av att jag vägrar göra det har hon inte pratat med mig i flera dagar och inte heller låter hon mig tala med henne. Hur ska jag förhålla mig till henne? Svar: Övertala henne och berätta för henne att slöjan är obligatorisk. Om […]

30. Skapelsen bevisar Allâhs kunskap och förmåga

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 26 – Han har skapat skapelsen med Sin kunskap. FÖRKLARING Han (subhânah) sade: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ”Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”1 Hans (ta´âlâ) skapelse bevisar Hans kunskap och förmåga, precis […]

29. Allt är lätt för Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 25 – Ty Han förmår allting. Allt behöver Honom. Allt är lätt för Honom och Han behöver ingenting: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1 FÖRKLARING Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ […]

27. Allâhs ändlösa förmåga

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 23 – Ty Han förmår allting. FÖRKLARING Förmågan är en ändlös egenskap. Han erhöll nämligen inte förmåga först efter att Han hade skapat skapelsen. Hans förmåga är evig. Hans skapade skapelser är enkom resultatet av att Han förmår allting. Allâh har sagt att Han förmår allt befintligt och obefintligt. Hans […]

Hedningarna visste

Allâh (´azza wa djall) sade: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ”Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för […]

8. Dementerad jämförelse och bekräftade egenskaper

Till skillnad från vad Mu´attilah och Mu’awwilah påstår fordrar bekräftelse av Allâhs namn och egenskaper inte alls liknelse. Deras teori tyder bara på nedsatt förståelse, villfarelse och ovilja mot sanningen. Alla vet ju skillnaden mellan skapelsen och Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ). Till och med skapelserna varierar sinsemellan. Elefanten är ju inte som katten och myggan […]

En påhittad och obegriplig åsikt

al-Qurtubî sade i ”al-Asnâ”: ”De flesta företrädare och efterträdare – skolastiker vill säga – menar att om Skaparen måste frånkännas riktning och begränsning måste Han dessutom frikännas allt vad riktning och begränsning innebär. Följaktligen frikänner de Skaparen en riktning. Enligt dem är Han inte uppe. Ty det skulle i så fall innebära att Han är […]

23. Den troendes ödmjukhet och den otrognes arrogans

Den troende ödmjukar sin inför sanningen och skapelsen. Han vill Allâhs varierande slavar väl med sina ord, handlingar och avsikter. Ateisten förhåller sig arrogant till sanningen och skapelsen, ser upp till sig själv och är inte välvillig. Den troendes hjärta är tomt på bedrägeri, illvilja och hat. Han önskar muslimerna det han önskar sig själv […]

22. Allah var Skaparen innan skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 17 – Hans egenskaper har inte utökats av dem. FÖRKLARING Det vill säga att Han inte blev Skaparen först efter att Han hade skapat skapelsen. Han har alltid varit Skaparen, det saknar början. Dock har Hans skapelse förnyats.

51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

22. Ibn Munabbihs ord om Allahs händer

22 – Det har autentiserats från Abû Sufyân, från Wahb bin Munabbih som sade: ”Skapelsen i Allâhs grepp motsvarar inte mer än vad detta senapsfrö motsvarar i en av era händer.”1 1Djâmi´-ul-Bayân (13/228).

15. Trettonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

14 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh skapade skapelsen och bestämde bestämmelsen varpå Han tog den högra gruppen i Sin högra hand och den vänstra gruppen i den andra – och båda Hans händer är högra – och sade: ”Är Jag inte er Herre?”1 […]

12. Abu Bakr as-Siddiqs ord om Allahs händer

11 – Det har bekräftats att ´Abdur-Rahmân bin Sâbit berättade att Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâh skapade skapelsen och den var i Hans grepp. Han sade till dem som var i Hans händer: ”Stig in i paradiset i fred!” Och Han sade till dem som var i Hans andra hand: ”Stig in […]

Varför uppåt?

Den fjortonde hadîthen: Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans […]

1. Alla skapelsers plikt

698 svarade Shaykh Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin ´Abdis-Salâm bin Taymiyyah (rahimahullâh) på en fråga varefter han råkade ut för prövningar och problem. Svaret är väldigt nyttigt. Frågeställaren sade: Vad säger de lärda och imamerna om egenskapsrelaterade verser däribland Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ […]

Allâh är bra mot Sin skapelse trots att Han inte behöver den

Imâm-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Allâh är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver honom.” Han är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver Sin slav. När skapelsen är bra mot dig vill han ha en gentjänst. Det vill inte Allâh. Det enda Han vill ha av dig är att du prisar Honom. […]