Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är distanserad från skapelsen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Till vår dogm hör att Allâh inte är inkarnerad i skapelsen och att Han är unik med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Allâh är distanserad från Sin skapelse och upprest över Sin tron. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal oavsett […]

Fastan är unik

Fastan har ett drag som inga andra handlingar har; den tillskrivs Allâh (´azza wa djall) som sade: ”Fastan är Min och Jag belönar för den.”1 Det räcker för att bevisa fastans ära. Likaså ärades Huset när det tillskrevs Honom som sade: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ”Rena Mitt hus.”2 Fastans dygd sticker ut på två vis: 1 – […]

35. Vi vill bara om Allâh vill

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 33 – Hans vilja verkställs. Slavarna vill inget Han inte vill dem. Det Han vill dem, sker. Det Han inte vill, sker inte. FÖRKLARING Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har en vilja och slavarna har en vilja. Slavarnas vilja är emellertid sammanbunden med Allâhs vilja. Den är inte självständig. Således sade […]

Filosofernas eviga skapelse

Fråga: Vad syftar filosofer på när de talar om den eviga skapelsen (قدم العالم)? Svar: Det vill säga att skapelsen saknar begynnelse. Det är falskt. Allâh (djalla wa ´alâ) är den Förste som inte föregås av något. Skapelsen har uppstått och skapats ur intet.

Ibn ´Arabîs religion

Fråga: Vilka är panenteister (الإتحادية)? Svar: Det är de som följer Ibn ´Arabîs dogm. De tror på panenteism. Enligt dem är hela existensen Allâh. Någon Skapare och skapelse finns alltså inte. De påstår att hela existensen är Allâh. Det är panenteism och det är Ibn ´Arabîs religon.

Så skapar skapelsen

Allâh (´azza wa djall) berättade att ´Îsâ (´alayhis-salâm) sade: أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ ”Jag skall skapa åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Allâhs tillåtelse skall den bli en fågel.”1 Versen bevisar hur skapelsen skapar. Den […]

55. Allah är frånskild från skapelsen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ´Abdullâh bin Ahmad och andra återberättade autentiskt från Ibn-ul-Mubârak som fick följande fråga: ”Hur lär vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna, ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att […]

Fin avsikt, dålig handling

Anledningen att allting måste betros är att allting är från Allâh. De med djupt rotad kunskap vet att den anledningen ålägger tro på allt som har kommit från Allâh, såväl det oklara som det klara: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ”De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi […]

21. Våra öden är bestämda

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 18 – Han har bestämt deras öden. FÖRKLARING Allt som Allâh (´azza wa djall) har bestämt för Sina skapelser måste ske. Ty Han bestämde allt innan Han skapade dem. Hadîthen säger: ”Allâh bestämde skapelsernas öden femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var på vattnet.”1 Han […]

20. Allahs vetskap och människans vetskap

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 17 – Han har skapat skapelsen med Sin kunskap. FÖRKLARING Alla Allâhs skapelser är skapade av Hans förmåga och vetskap. Allâhs vetskap omger alla Hans skapelser, stora som små, uppenbara som dolda. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) beskrev Sig med en omfattande kunskap och sade: وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ […]

13. Ahl-us-Sunnah betror att livslängderna är bestämda

32 – De anser att Allâh (´azza wa djall) har bestämt alla levande skapelsers livslängder som de kommer att få uppleva: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ”För alla människor är en frist utsatt, och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens med ett ögonblick, när den har […]

19. Allah behöver inget

Det betonade han när han sade: ”… och Han behöver ingenting.” Allâh är Sig själv nog med Sin essens och Sina namn och egenskaper. Han behöver ingen av Sina skapelser. Han behöver inte tronen, fotpallen, himlarna, änglarna eller någonting annat. De behöver däremot Honom i alla fall. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) frånkänner Sig liknelse vid […]

18. Skapelsen behöver dyrka Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 13 – Han är Skapare utan behov, Han är Försörjare utan ansträngning. FÖRKLARING Han skapade skapelsen utan att vara i behov av den. Han skapade den bara för att den skall dyrka Honom: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ”Jag har […]

17. Skapelsens behov av Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 15 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem. FÖRKLARING Denna dogm har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf och deras anhängare, som uppskattar Allâh som sig bör. Författaren sade: ”Ty Han förmår allting. Allt […]

17. Alla skapelser behöver Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 12 – Han upprätthåller och sover inte. FÖRKLARING Han upprätthålls av Sig själv och upprätthåller alla andra. Han upprätthålls av Sig själv och behöver därmed ingenting. Han är inte behov av någon eller något. Han upprätthåller alla andra. Allting är i behov av Honom och allting behöver upprättas av Honom […]

16. Den evige Herren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 14 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns. FÖRKLARING Han var nämligen världarnas Herre innan skapelsen existerade. Han (ta´âlâ) sade: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ”Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre.”1 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ”Er Herre och era förfäders Herre.”2 Profeten […]

16. Allah är levande och dör inte

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 11 – Han är levande och dör inte. FÖRKLARING Hans liv är fullkomligt och drabbas vare sig av defekt eller sömn: اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom […]

Videoinspelningar är värre än fotografier

Jag tycker att videoinspelningar är värre än fotografier. Varför det? Därför att till våra bevis mot de oliktänkande hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”1 Den som ritar Allâhs (´azza wa djall) skapelse utmanar Honom om Hans skapelse, […]

Ingen fattigdom, ingen kunskap

al-Buwaytî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Allâh skapade skapelsen med ”Bli”. Om ”Bli” också är skapat innebär det att en skapelse har skapat en annan skapelse!?!?” ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ””Jag har inte sett någon vittna så falskt som Râfidhah.” Han sade också: ”Ingen man uppnår denna kunskap utan att drabbas av fattigdom. […]