Utelämnar en plikt och gör ett förbud

Fråga: En person i Ihrâm utelämnar en plikt och gör ett förbud. Ska han sona en eller två gånger? Svar: Han ska sona två gånger; en gång för den uteblivna plikten och en gång för det gjorda förbudet. En soning för varje skäl.

15. Tvättning av hundslickad skål

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”… varav den första gången ska vara med jord.” Det vill säga när en skål tvättas ska den första tvättningen vara med jord. Skålen ska först gnidas in med jord och sedan tvättas sex gånger med vatten. Det är den bästa tvättningen, ty efter den första tvättningen behövs […]

Spara på vatten

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”´Abdur-Rahnân bin ´Atâ’ berättade att han hörde Sa´îd bin al-Musayyab säga: ”Jag har en skål som rymmer ungefär en halv Mudd1. Jag urinerar och tvår mig därefter ur den plus att det blir vatten över.” ´Abdur-Rahmân sade: ”Jag berättade det för Sulaymân bin Yasâr som sade: ”Det räcker även för mig.” […]

al-Djâmi tolkar Ibn ´Arabîs ord om njutningen i helvetet

Ibn ´Arabî sade: Den ende som återstår är han som bekräftar löftet Sanningens hot kommer inte att beskådas När de träder in i Olyckans boning skall de uppleva en klar njutning Det vill säga, att när de träder in i Elden i nästa liv så skall de njuta. Ibn ´Arabî sade: Eviga lustgårdars njutning, saken […]

Paradiset och helvetet enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Ibn ´Arabî sade att Allâh är Hans skapelse och att islam är judendom. Alltså är paradiset helvetet. Han sade: Den ende som återstår är han som bekräftar löftet Sanningens hot kommer inte att beskådas När de träder in i Olyckans boning skall de uppleva en klar njutning Eviga lustgårdars njutning, saken är ju en skillnaden […]

De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.” Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.” Allt detta handlar om […]

Domen för att tillskriva skapelser skäl

Att skapelser tillskrivs skäl består av flera typer: 1 – Större avguderi. Exempel på det är att en person säger: ”Hade det inte varit för det helgonet hade jag dött.” Helgonet är ju en begravd person som kan varken gagna eller skada. Så säger bara en person som anser att helgonet förfogar över skapelsen. Alltså […]

Ibn Taymiyyah och al-Albânî om den uteblivna bönen i moské 2

Fråga: Jag har hört att hadîthen: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma har ingen bön så länge han inte har ett skäl.”1 dementerar dess giltighet. Svar: Det sade dessförinnan Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Jag delar dock inte den åsikten. Jag anser att hadîthen åsyftar bönens fullkomlighet. Det vill säga att personen är syndig […]