Vägledd och inte komplicerad

Fråga: Vad säger ni till folk som anklagar människor som praktiserar Allâhs religion för att vara komplicerade? Svar: Det är inte tillåtet. Det är obligatoriskt att uppmuntra och kalla folk till godhet. En person som efterlever Sunnah ska inte kallas för komplicerad, utan vägledd. En person som exempelvis inte har kläder under anklarna, inte rakar […]

Blöter kroppsdel med vattnet från skägget

Det finns olika åsikter huruvida det går att två sig med vatten som redan brukats till tvagning. Muhannâ, Ismâ´îl bin Sa´îd och ´Alî bin Sa´îd berättade att Ahmad sade om personen som glömmer tvätta en liten plats av kroppen efter sexuell orenhet och sedan blöter den med vattnet på hans blöta skägg eller hår: ”Det […]

Bönen i samband med att fastan bryts

920 – Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med att han bröt fastan: ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله ”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.” God. Rapporterad av Abû Dâwûd (2357), an-Nasâ’î i ”as-Sunan […]

Därför får skägget inte vara längre än ett grepp

Låt säga att obegränsat långt skägg är gott. Alltså är det en dyrkan. Vi behöver ett bevis som intygar att handlingen är dyrkan. Det finns inga bevis för att en dyrkan ska utövas mer än vad Salaf gjorde. Annars går din norm om intet. Vilken norm har du? Förhoppningsvis som vi alla andra, nämligen att […]

Skäggets längd enligt Abû Hanîfahs rättsskola

Framför allt Ahnâf har som rättsskola konkretiserat att ett skägg får varken klippas mer än ett grepp eller bli längre än ett grepp. Det var ju så de såg Salaf göra. Här är de för ovanlighetens skull överensstämmande med Salaf. Vad sade då imamen av Ahl-us-Sunnah Imâm Ahmad?

Ibn ´Umars skägg och begravningsbön

Fråga: Det är allom bekant att ni anser att ett skägg inte får vara längre än ett grepp. Samtidigt anammar ni inte Ibn ´Umars lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen? Är inte det motsägelsefullt? Svar: Det är inte samma sak. I det första exemplet har vi ett uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu […]

367. Drabbar straffet i graven kroppen eller själen?

Fråga 367: Drabbar straffet i graven kroppen eller själen? Svar: I grund och botten är det själen som drabbas då det är själar som behandlas efter döden. Kroppen förtvinar varför dess kvarstånd inte behöver förlängas; den varken äter eller dricker – den rentav äts upp av kryp. Alltså är det i princip själen som drabbas. […]

Så klippte följeslagarna sin mustasch

Flera följeslagare klippte mustaschen utmed Siwâk. at-Tabarânî rapporterade: Ahmad bin ´Abdil-Wahhâb bin Nadjdah al-Hûtî berättade för oss: Min fader berättade för mig: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Shurahbîl bin Muslim som sade: ”Jag såg fem av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare klippa sina mustascher, spara sina skägg och färga dem […]

Ojämnt skägg

Fråga: Om skägget är ojämnt på sidorna. Är det tillåtet att jämna det? Svar: Nej. Låt det vara som det är: ”Trimma mustascherna och lämna skäggen.”1 Det vill säga, låt det vara som det är. Det är harmlöst att tvätta det, rena det och parfymera det, men det är inte tillåtet att korta det. 1Muslim […]

Spådom, skägg och tatuering i Bibeln

Tredje Moseboken 19:26-28 26Ni skall inte äta kött med blod i. Ni skall inte syssla med spådom och teckentydning. 27Ni skall inte klippa håret vid tinningarna, inte kapa av skägget 28och inte rista några märken på er kropp för någon som är död. Inte heller skall ni tatuera er. Jag är Herren.