Muslimens förhållande till Väst

Det väldiga historiska beviset klargör till fullo hur muslimer ska förhålla sig till den västerländska civilisationen. Via klargörandet framgår det nyttiga och det skadliga, det fina och det fula, det sanna och det falska. Fulländade och definitiva forskningar bevisar att den västerländska civilisationen består av både nytta och skada. Det nyttiga är dess materiella utveckling […]

Allmosa och present till otrogna

Fråga: Vad är domen för att ge otrogna pengar eller presenter för att motivera dem till islam? Svar: Det är harmlöst att ge dem presenter och pengar eller hysa dem för att motivera dem till islam. Observera att motivationen måste vara relevant såtillvida att det verkligen finns grund för den otrognes eventuella konversion till islam. […]

Katastrofen på ash-Shawkânîs tid

Vet att den riktigt stora katastrofen är inte bara tillämpning av medel (التوسل) och berättigad medling, utan dogmen som många lekmän och även vissa lärde har om döda människor och rättfärdiga levande människor. De anser att de förmår utföra saker som bara kan utföras av Allâh (´azza wa djall). Slutligen har deras munnar sagt det […]

Smarta men ändå okloka

Allâh (subhânah) sade: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ”Uppmanar ni andra till fromhet medan ni glömmer er själva, och samtidigt läser ni Skriften? Vill ni inte använda ert förstånd?”1 Versen bevisar att allt som går emot föreskriften går också emot förståendet. Förståndet här syftar på det sunda och friska förståndet […]

Konvertit vågar inte täcka sig

Fråga: En brittisk kvinna har konverterat till islam och fruktar sin fader om hon tillkännager sin konversion till islam. Hon befarar att han skall misshandla och skada henne. Får hon utelämna täckelset och dölja sin konversion? Svar: Om hon inte förmår lämna sin fader, får hon undanhålla sin konversion till dess att hon förmår göra […]

Handel med datorer

Fråga: Vad är domen för att handla med datorer sett till att många brukar dem syndigt? Svar: Används de bara syndigt? Du har inget med dessa många att göra. Så länge de brukas nyttigt och väl, så har du inget med de många människorna att göra. Han som missbrukar dem skadar bara sig själv.

Ber inte i moské på grund av förtal

Fråga: Är det tillåtet att inte gå be samlingsbönen på grund av förtalande folk i moskén? Svar: Nej, det är inte tillåtet. Han får låta bli att göra det om där finns en fiende som kan döda, skada eller misshandla honom. Men att någon bara förtalar honom? Låt dem göra det. Ignorera dem och gå […]

Är skrock större eller mindre avguderi?

Fråga: Är skrock större eller mindre avguderi? Svar: Mindre avguderi. Men om man anser att själva föremålet eller företeelsen skadar utom Allâh, anses det vara större avguderi. Och om man anser att de är bara en orsak till det föraktade, så är det mindre avguderi.