Många önskar att få vara i dina skor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Så nyttigt råd! Så tillräckliga ord! Det bevisar att Allâhs gåvor ska bemötas med […]

Täcker huvudet utav rädsla för sjukdom

Fråga: En man täcker hela tiden sitt huvud utav rädsla för sjukdomar. Får han göra det under Ihrâm? Svar: Det får han göra vid behov. Dock måste han sona för det. Antingen föder han sex fattiga (ca 1020 gram), slaktar ett lamm vars kött han fördelar till fattiga eller fastar tre dagar: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ […]

Ingen vidrig sjukdom

Fråga: Är det tillåtet att kalla vissa sjukdomar, såsom cancer, för vidriga? Svar: Nej, de ska inte kallas för det. De ska beskrivas som allvarliga. De är trots allt bestämda och beslutade av Allâh. Därför ska de inte kallas för det.

Ber med cigaretter i fickan

Fråga: Vad är domen för att be med cigaretter i fickan? Svar: Cigaretter är dels förbjudna preparat som skadar människan, dels vidrigheter som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit. Samma sak kan sägas om alla andra berusningsmedel, ty de är väldigt skadliga. Kat, som missbrukas av jemeniter och andra, likaså. Allt omnämnt är mycket skadligt. […]

Barnvaccination och medicinering

Fråga: Vad är domen för att vaccinera barnen mot vissa sjukdomar? Vad är domen för medicinering i förebyggande syfte? Vad är domen för medicinering med gifter och förbjudna preparat? Svar: Det är bättre att undvika vaccinering och istället förlita sig på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ): وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ”Och den som litar […]

Då dricks kamelurin

Det är tillåtet att dricka kamelurin vid nödfall. Det konstaterade Ahmad i sina utsagor rapporterade av Sâlih, ´Abdullâh, al-Maymûnî, al-Athram och andra. Är det tillåtet att dricka kamelurin utom nödfall? Abû Dâwûd berättade att Ahmad sade: ”Den som lider av åkommor och sjukdomar får dricka den. Jag är dock inte förtjust i att en frisk […]

Nigellaolja mot förkylning

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Det svarta fröet är botemedel mot alla sjukdomar frånsett döden.”1 Det svarta fröet är nigellafröet. Ibn Abî ´Atîq nämnde att han besökte en sjukling och sade: ”Använd det svarta fröet. Ta fem […]

Sûfiyyahs matvanor – förr och nu

Hur mycket har inte Sûfiyyahs och asketernas metod förstört av kropp och religion! Lekmän har bättre tankar om dem än vad de har om de lärde. Om de ångrar sig och börjar följa dem, befaller de dem att leva knapert. Deras fysik försvagas och deras intellekt förändras. De utsätter sig för sjukdomar som till och […]

Varning för smittor

Fråga: Hur kombinerar vi hadîtherna: ”Fly från den spetälske liksom du flyr från ett lejon.” och: ”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”1? Svar: Därom finns ingen paradox. I den första hadîthen varnar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) människan för fara. I den andra hadîthen klargör han att eventuell smitta drabbar henne enligt […]

Han får avliva skadade djur

Fråga: En människa kan äga djur som råkar ut för sjukdomar, olyckor eller ålderdom. Vissa är ätbara till skillnad från andra. Skall djur som upplever otrolig smärta eller riskerar att smitta av sig avlivas eller skonas? Svar: Om en individ äger djuret som drabbas av en sjukdom som gör det oanvändbart, är det harmlöst att […]