Tar ej igen missade dagar förrän nästa Ramadhân

Fråga: Är personen som oskäligt inte tar igen sina kvarstående dagar av Ramadhân förrän nästa Ramadhâns infall ålagd att sona eller räcker det med ånger? Svar: Han är ålagd att ångra sig, ta igen sina dagar och sona för varje dag med 1.5 kg av landets råvaror som dadlar, vete, ris och liknande. Flera följeslagare, […]

Gamlingen och den kroniskt sjuke i Ramadhân

Fråga: Anser ni att gamlingen och den kroniskt sjuke är ålagda att föda fattiga? Svar: De som inte klarar av att fasta på grund av hög ålder eller kronisk sjukdom är skyldiga att föda en fattig person för varje utebliven dag. Om de är kapabel till det vill säga. Det utslaget gav följeslagarna däribland Ibn […]

Sex månader utan bön och fasta

Fråga: En patient på sjukhuset har i sex månaders tid varken bett eller fastat på grund av oförmåga. Hur skall man be och fasta å hans vägnar? Svar: Jag tror inte att någon inte klarar av att be. Antingen ber man stående, om det inte går får man be sittande, och om det inte heller […]

Vad gör sjuklingen efter Ramadhân?

Fråga: Förra Ramadhân missade min fru tjugotvå dagars fasta till följd av sjukdom och fysisk svaghet. Läkaren varnade henne för att fasta de resterande dagarna. Fram till skrivande stund har hon inte klarat av att fasta. Får hon ta igen dagarna separat eller måste hon ta igen alla i följd innan nästa Ramadhân infaller? Eller […]

Sjukling dör efter Ramadhân

Fråga: Den 21 Ramadhân i fjol bröt min fader fastan på grund av sjukdom. Den 9 Shawwâl avled han på sjukhuset. Hur lyder domen? Svar: Om sjukdomen var kronisk skulle han fött en fattig person för varje utebliven dag. Och om sjukdomen var akut varefter den eskalerade efter Ramadhân varpå han dog, är han inte […]

Missar fastan på grund av sjukdom

Fråga: Vad gör kvinnan som missat fastan på grund av sjukdom? Svar: Frisknar hon till tar hon bara igen de missade dagarna. Men om sjukdomen är kronisk skall hon föda en fattig person för varje utebliven dag.

Allt är underlättat för oss men…

En av den troendes viktigaste plikter hör att han söker kunskap och förstår sig på religionen. Att han kan komma på lektioner, oavsett tid på dygnet, är en stor gåva från Allâh. Därför bör han ta tillfället i akt och närvara, lyssna, dra nytta och fråga. Allâh (´azza wa djall) sade: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ […]

113. Extra köttspad till grannarna

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 113 – Bishr bin Muhammad berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû ´Imrân al-Djawnî, från ´Abdullâh bin as-Sâmit, från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) som sade: ”Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: Lyssna och lyd om han så är en stympad slav, […]

34. Allt flyter på enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 32 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Självklart händer allting utifrån Hans bestämmelse. Ingenting undkommer Allâhs bestämmelse; ingen godhet, ingen ondska, ingen lydnad, ingen olydnad, ingen tro, ingen otro, ingen sjukdom, ingen hälsa, ingen rikedom, ingen fattigdom, ingen kunskap, ingen okunskap. Allt flyter på enligt Hans bestämmelse. […]

26. Allt sker enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 23 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Allt som händer i universumet är bestämt av Allâh; allt gott, allt ont, allt liv, all död, all fattigdom, all rikedom, all hälsa, all sjukdom och allting annat av såväl uppenbara som dolda tal och handlingar. Inget i himlarna eller […]

Han ska sitta återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Be liksom ni har sett mig be.”1 Till synes inkluderar hadîthen återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة) varför vissa lärde konstaterade att den är Sunnah i alla fall. Andra dementerade den domen till fullo. Åter andra sade att återhämtningssittningen är skonsammare för den som behöver den till följd av förslagsvis knävärk, […]

Dödlig sjukdom under Ramadhân

Fråga: En man fastade inte Ramadhân på grund av en sjukdom som han dog av. Vad gäller nu? Svar: Ingenting. Om han insjuknar såtillvida att han inte kan fasta, behöver han inte fasta. Inte heller behöver någon fasta å hans vägnar. Alltså, om han inte klarar av att ta igen dagarna och dör av sjukdomen, […]

Exempel på Sûfiyyahs hedniska poesier

Det är anmärkningsvärt hur vissa människor visar överdriven kärlek till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till en sådan grad att de placerar honom på Allâhs nivå och beskriver honom med egenskaper som bara besitts av Honom (subhânah). Den som tror på något sådant har enligt Qur’ânen och Sunnah hamnar i otro som utesluter dess […]

Ingen preskribering inför döden

Fråga: Min fader hade lånat mig en summa pengar för att jag skulle gifta mig. Jag lovade honom att betala tillbaka lånet men har inte haft förmågan att göra det. Efter att hans hälsa hade blivit allt sämre preskriberade han alla som var skyldiga honom något, inklusive mig. Mina syskon går dock inte med på […]

Byxor under anklarna är dagens sjukdom

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera […]

Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön? Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, […]

Arbete är ingen ursäkt för att inte be i moskén

Fråga: Vad är domen för att inte be i samling på grund av arbete eller för att böneutropet inte kan höras? Svar: Samlingsbönen är en av de största plikterna som Allâh har förpliktigat muslimerna med. Bönen är en väldig pelare i islam och den största pelaren efter trosbekännelsen. De flesta lärda, däribland följeslagarna, anser att […]