För att inte nedvärdera Allâhs gåvor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Hadîthen uppmanar människan att titta på den som har det sämre ställt sett till […]

Kroniskt sjuk tillfrisknar efter Ramadhân

Fråga: Läkarna hade fastställt att en person var kroniskt sjuk varför han utelämnade fastan. Efter ett tag blev han frisk. Måste han ta igen dagarna? Svar: Om han har hunnit mata fattiga, behöver han inte göra något mer. Men om han inte har hunnit mata fattiga och klarar av att ta igen dagarna, tar han […]

Båda måste sona

Fråga: Vad är domen för att den fastande har samlag i Ramadhân? Är det tillåtet för resenären som inte fastar att ha samlag? Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh, ta igen dagen och sona. Är han resande eller sjuk på så sätt att han inte är ålagd att fasta behöver han inte […]

Bekväm resa under fastan

Fråga: Vad är domen för att fasta och resa bekvämt sett till dagens moderna transportmedel? Svar: Resenären får både fasta och låta bli. Han (ta´âlâ) sade: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ”Men den som är sjuk eller på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.”1 Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya […]

Blodpropp under fastan

Fråga: En kvinna drabbades av blodpropp varvid läkarna förbjöd henne att fasta. Vad är domen för det? Svar: Allâh (ta´âlâ) sade: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ”Men den som är sjuk eller på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.”1 Och om sjuklingen är kroniskt sjuk får denne föda […]

Hemmastadd sjukling ber efter imam

Fråga: En sjuk man bor granne med moskén. Sett till att han inte kan gå till moskén undrar han om han kan vara hemma och be efter imamen i moskén? Imamens röst hörs hem till honom. Svar: Nej. Han ska inte vara hemma och be med imamen när det finns gata, bilar och annat mellan […]

Välgörenhet för bot

Fråga: En person skänker välgörenhet till fattiga och behövande för att en sjuk anhörig till honom skall bli frisk, ty hadîthen säger: ”Behandla era sjuklingar med välgörenhet.”1 Anses det vara en god handling för ett jordiskt ändamål? Svar: Det är harmlöst. Allâh avvärjer svårigheter via välgörenhet. Han eftersträvar Allâhs belöning samt förskoning från det som […]

Psykiskt sjuk maka vägrar maken samlag

Fråga: En kvinna är psykiskt sjuk. Då hennes make vill ha samlag med henne händer det att hon vägrar på grund av sin sjukdom. Är det problematiskt? Svar: Om hon är sjuk skall hon berätta det för sin make. Antingen accepterar han ursäkten eller också låter hon bli att lyda honom om hon är påtagligt […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

Sjuk svärmor vill inte lämna Frankrike

Fråga: Min svärmor är kroniskt sjuk. Hon är inte arbetsduglig och är samtidigt i behov av sin dotters, min fru vill säga, hjälp. Därtill vägrar hon lämna Frankrike. Får min fru stanna kvar med henne i Frankrike? Svar: Om du går med på det. Hon får stanna kvar om du går med på det. Hjälp […]

Bön med stomi

Fråga: Jag är sjuk och lever med en stomi. Är det tillåtet att be med den? Svar: Om han inte kan vara utan den ber han så gott han kan. I så fall spelar det ingen roll att något kommer ut ur honom ofrivilligt. Det är en sjukdom. Han får be så gott han kan: […]

Bättre än att be ensam i moské

Fråga: Två män har en odling där de har en liten moské. En dag blev en av dem sjuk så att han inte kunde gå till moskén. Skall den friske gå till moskén och be själv eller be med den sjuke i hans hem? Ibn ´Uthaymîn: Kommer någon annan till moskén? Frågeställare: Nej. Moskén är […]