Dagens självmordsattentat är illegitima

Fråga: Vad anser ni om dagens självmordsattentat? Svar: Utifrån bevisen anser jag att handlingen är illegitim. Den är inte alls av samma slag som att två parter möts på slagfältet eller det en man kunde göra när han stormade romarna. De säger att det är samma sak. Det är inte alls samma sak. För det […]

Begravningsbön för självmördare

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön för självmördare? Svar: Det är makthavaren som inte skall be för honom. Andra får be för honom, ty han var muslim. Begravningsbönen skall hållas för honom ehuru han var syndig. Makthavare och lärde skall emellertid inte be för honom.

Därför bes inte begravningsbönen för innovatörer

Bara för att vissa ledare, lärda eller religiösa låter bli att be begravningsbönen för en offentlig innovatör eller syndare i avskräckande syfte, betyder det inte att det är förbjudet att be begravningsbönen för dem eller om förlåtelse för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om individerna som han inte bad begravningsbön för (personen […]