Smaksatt Siwâk utsöndrar fibrer

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk sett till dess utsöndrade smak och fibrer? Svar: Siwâk är Sunnah för den fastande, både på förmiddagen och eftermiddagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”1 Inga hadîther i sakfrågan undantar den fastande. Med det sagt är Siwâk Sunnah […]

Vad är domen för att bruka Siwâk på eftermiddagen?

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk på eftermiddagen? Svar: Det är Sunnah att bruka Siwâk, såväl på förmiddagen som eftermiddagen, såväl för fastande som icke-fastande. Ty hadîtherna i sakfrågan är allmänna och skiljer inte på för- och eftermiddag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”1 […]

Smink och kosmetik under fastan

Fråga: Vad är domen för att bruka smink, kohl, parfym, Siwâk, tandborste och tandkräm under fastan? Svar: Kohl bryter inte fastan då det inte finns något bevis för det. Smink och annan kosmetik som används av kvinnor bryter inte heller fastan. Dock har jag fått reda på att smink är skadligt i det långa loppet. […]

Mustaschen ska klippas och inte rakas

4056 – Hadîth: ”Klipp mustaschen utmed läppen.” Mycket svag och rapporterad av at-Tabarânî. Dock är det Sunnah att klippa mustaschen och inte raka den. at-Tahâwî och andra rapporterade från al-Mughîrah bin Shu´bah som sade: ”En man med lång mustasch kom till profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) varpå han bad om en Siwâk och en […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

34. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

46 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Abû Ishâq som sade: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig, från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud […]

32. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

44 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Sulaymân an-Nu´mânî berättade för oss: Muhammad bin ´Amr bin Hannân berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]