Bön i båt

532 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om mannen som sitter och ber i en båt. Han svarade: ”Om han kunde stå och be, föredrar jag att han tar om bönen.” 533 – Jag hörde Ahmad bli frågad om bön i båt. Han svarade: ”Han ska be stående om möjligt.”

Två sorters Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall Ahl-ul-Bid´a behandlas i jordiska sakfrågor liksom handel? Svar: Det finns två sorters Ahl-ul-Bid´a: 1 – En sort döljer sina innovationer och offentliggör inte dem och propagerar inte dem. I detta fall är det harmlöst att Ahl-us-Sunnah gagnas av dem vid behov eller samtalar med dem om något nödvändigt. 2 – En sort […]

Motvillig sittning med innovatörer

Fråga: Vad är domen för att sitta med innovatörer motvilligt? Svar: Det är inte tillåtet att sitta med innovatörer så att de inte påverkar dig. Håll dig borta från dem.