35. Den siste profeten

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 31 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift. FÖRKLARING Alla som utropar sig till profeter eller sändebud efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vilsna och lustfyllda. Villfarelse är motsatsen till förnuft och lust är motsatsen till sanning och vägledning. Allâh (´azza wa djall) […]

Sûfiyyahs och Râfidhahs likartade extremism

En grupp Sûfiyyah har behandlat och högaktat ämnet ”det sista helgonet” (خاتم الأولياء). al-Hakîm at-Tirmidhî och Ibn ´Arabî är exempel på sådana namn. Varje grupp hävdar att dess störste, förslagsvis Ibn ´Arabî, är det sista helgonet. Ibland inskränker de titeln i form av att personen har förseglat Muhammads helgonskap och dylikt. De kan överdriva med […]

35. Skyddet mot ad-Dadjdjâl

När det kommer till att skydda sig mot ad-Dadjdjâl, rådde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt samfund följande: 1 – an-Nawwâs bin Sam´ân berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den av er som upplever honom skall läsa början av ”al-Kahf”.”1 2 – Abûd-Dardâ’ berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Den mest autentiska rapporteringen om Allahs nedstigning

217 – Kapitel om Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen 446 – Qutaybah berättade för oss: Ya´qûb bin ´Abdir-Rahmân al-Iskandarânî berättade för oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från hans fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Nattligen stiger Allâh ned till den […]

Resa med moder och svåger

Fråga: En kvinna reser med sin moder och svåger. Anses hon resa utan Mahram? Svar: Ja. Hon får inte resa utan Mahram: ”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan Mahram.”