Sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland

Fråga: En äldre man är sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland. Måste det sonas för hans uteblivna fasta i Ramadhân? Svar: Då han är sinnesfrisk fastar han och då han är sinnessjuk föds det å hans vägnar.

Då viger sonen modern

Fråga: Kan sonen vara sin moders förmyndare och viga henne? Svar: Ja, om han är könsmogen och sinnesfrisk. I så fall är det han som viger sin moder.