Då dör Satan

Allâh (´azza wa djall) sade: فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ ”Ge mig anstånd till den Dag då de skall återuppväckas.” Han svarade: ”Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.”1 Det var alltså Satan som sade: فَأَنظِرْنِي ”Ge mig anstånd…” Det vill säga sinka mig och ge mig uppskov så att jag […]

Slaktare ber när han kommer hem

Fråga: Jag jobbar som slaktare. Oftast infaller bönerna när jag befinner mig på min arbetsplats och då är mina kläder befläckade av blod och fåravfall. Mitt hem ligger långt från arbetsplatsen varför jag ber bönerna när jag kommer hem. Vad är domen för det? Svar: Det är förbjudet och otillåtet att sinka bönerna på arbetet […]

32. Ingen kan avvisa Allâhs beslut

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 28 – Ingen kan avvisa Hans beslut, sinka Hans dom eller överväldiga Hans order. FÖRKLARING Allâh (´azza wa djall) har bestämt gott och ont. Han har bestämt allt i jordelivet, livet efter döden och det efterkommande livet. Inga skapelser kan avvisa det beslut som Han har tagit. Ingen kan sinka […]

6. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

57 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: Shurayh bin an-Nu´mân underrättade oss: Abû ´Awânah underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr som sade: ”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar fram […]

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

Sinkad allmosa på grund av frusen ekonomi

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan på grund av frusna ekonomiska tillgångar? Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa omedelbart. Allmosan är en skuld och det är orättvist att den rike sinkar sin skuld. Människan vet ju inte när hon skall dö. Måhända dör hon innan hon betalar sin allmosa och därmed förblir […]

Betala lånet snarast

Fråga: Jag lånade pengar till vallfärd. Trots att jag kan betala tillbaka lånet skjuter långivaren upp på återbetalningen och kräver den inte från mig. Får jag sinka återbetalningen eller måste jag betala tillbaka lånet snarast? Svar: I och med att du kan betala tillbaka det så skall du göra det snarast. Måhända kommer en tid […]

Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete? Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1 Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den […]

Allmosan måste betalas omedelbart

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan någon månad för att myndigheterna skall motta den? Svar: Allmosan måste betalas omedelbart. Även skulden måste återbetalas omedelbart så länge den inte är tidsbegränsad eller omöjlig att återbetalas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den rikes försening är orättvis.”1 ”Betala tillbaka till Allâh. Allâh har mer […]

Sinkad allmosa

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan? Svar: Om det är på grund av en nytta, som att vänta in den behövande och ge den till honom när han dyker upp, så är det harmlöst. Det är tillåtet att sinka allmosan för ett korrekt syfte.

Borgensman sinkar utbetalning av Zakât-ul-Fitr

Fråga: En person lät en borgensman betala Zakât-ul-Fitr å hans vägnar. Borgensmannen lyckades inte göra det förrän efter ´Îd-bönen. Är den förste personens samvete renat? Svar: Ja. Om han har betalat det så är hans samvete renat. Och om borgensmannen sinkade utbetalningen på grund av glömska, så är det harmlöst.