Hanafiyyahs gräns för orenhet

149 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Blod som motsvarar storleken av ett silvermynt ska tvättas bort och bönen ska upprepas.” Påhittad. I berättarkedjan finns Nûh bin Abî Maryam som är anklagad för lögn. Ibn-ul-Djawzî sade: ”Nûh var lögnare.” Han fick medhåll av både az-Zayla´î1 och as-Suyûtî2. Denna […]

Betalas allmosa på handelsvaror?

Fråga: Betalas allmosa på handelsvaror? Svar: Sett till att handelsvaror är egendomar är det obligatoriskt att betala allmosa på dem. Allâh (ta´âlâ) sade: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ”Tag då emot något av dem som välgörenhet.”1 Likaså åsyftar handelsvaror valutor, det vill säga guld och silver; guldmynt och silvermynt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade […]

Rekommenderad brudgåva

Det finns ingen gräns för hur stor brudgåvan kan vara då Han (ta´âlâ) säger: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ”Om ni önskar lämna en hustru och i hennes ställe ta en annan, tag då ingenting ifrån den första, även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”1 Det är däremot rekommenderat […]

Då får du inget bidrag

65 – ´Affân bin Muslim bin ´Abdillâh, slav till ´Azrah bin Thâbit al-Ansârî. Imâm, Hâfidh och Iraks Muhaddith. Abû ´Uthmân al-Basrî as-Saffâr. al-Qâsim bin Abî Sâlih sade: Jag hörde Ibrâhîm bin Dayzîl säga: ”När ´Affân blev kallad till prövningen, tog jag tag i hans åsnas sele. Då han hade kommit fram krävdes han på att […]

Dyrka hela livet utan att veta beviset

206 – Imâm, ´Allâmah och Muhaddith Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Muthannâ bin ´Abdillâh bin Anas bin Mâlik al-Ansârî al-Khazradjî an-Nadjdjârî al-Basrî. Han var pålitlig och domaren av Basrah. ar-Râmahurmuzî sade: ´Abdullâh bin Muhammad bin Abân al-Khayyât från Râmahurmuz berättade för mig: al-Qâsim bin Nasr al-Mukharramî berättade för oss: Sulaymân bin Dâwûd al-Minqarî berättade […]