Pennor och radband av silver

Fråga: Vad är domen för pennor och radband av silver? Svar: De är förbjudna och ej tillåtna. De enda undantagen är silverringar och silverdekorerade svärdslidor och bälten.

Allmosa på bostäder

Fråga: Jag äger en lägenhet som jag bor i. Samtidigt bygger jag en annan bostad. När den är färdigbyggd tänker jag bosätta mig i den och sälja lägenheten. Skall allmosa betalas på lägenheten som jag bor i för tillfället samt bostaden som håller på att byggas? Svar: Du är inte skyldig att betala allmosa på […]

Allmosa på sparade pengar till giftermål och husbygge

Fråga: Skall allmosa betalas på pengar sparade till giftermål och husbygge? Svar: Ja, så länge pengarna uppnår den förpliktigande gränsen under ett helt år. Det är inget krav att pengar är ämnade för handel eller något annat för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa på dem. När det finns pengar, guld eller silver […]

Betalas allmosa på handelsvaror?

Fråga: Betalas allmosa på handelsvaror? Svar: Sett till att handelsvaror är egendomar är det obligatoriskt att betala allmosa på dem. Allâh (ta´âlâ) sade: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ”Tag då emot något av dem som välgörenhet.”1 Likaså åsyftar handelsvaror valutor, det vill säga guld och silver; guldmynt och silvermynt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade […]

Mat och guld är än värre

33 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur guld- och silverbägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.” Autentisk. Muslim rapporterade den via ´Alî bin Mishar, från ´Ubaydullâh, från Nâfi´ med formuleringen: ”Den som äter eller dricker ur silver- och bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.” Sedan […]

Studentens förhållande till de lärde

3417 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur silver- och [guld]bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage – så länge han inte ångrar sig.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (23/388): Ahmad bin Zuhayr at-Tustarî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för […]

Förgyllda klockor för män och kvinnor

Fråga: Vad är domen för klockor förgyllda i vitt guld? Svar: Förgyllda klockor är lovliga för kvinnor och olovliga för män. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ju guld för det manliga könet. Vad beträffar vitt guld, så känner jag inte till något sådant. Allt guld är guldaktigt. Måhända syftar frågeställaren på silver. Silver […]

Allmosa på hyra

Fråga: Vad är domen för allmosa på hyra som kommer in från uthyrda lägenheter? Uthyraren får inte hela hyran på en gång utan två tre gånger om året. Svar: Allmosa betalas inte på hyran som kommer i etapper och spenderas omgående. Undantaget är att hela inkomsten kommer på en gång. Exempel på det är personen […]

ar-Rûmîs Sudjûd till at-Tabrîzî

al-Aflâkî sade: ”Nära vänner har berättat hur vår mäster – Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî – skickade iväg sin son Sultân Walad och sade: ”Ta med dig några vänner för att leta rätt på vår mäster Shams-ud-Dîn. Ta med dig guld och silver. När du kommer till Tabrîz skall du fylla hans skor med dem och vänd dem […]

Var ren

al-Bukhârî sade: 661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade: ”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han […]

Bara pojkar får rakas

Fråga: När en pojke föds är det Sunnah att dess förälder rakar av dess hår och skänker silver motsvarande hårets vikt. Gäller det även flickor? Svar: Det är inte tillåtet att göra det på flickor. Flickans hår skall inte rakas. Bara pojkar får rakas.