11. Den exempellösa Qur’ânen

[19] Till dem hör Hans skrift som råder över alla andra skrifter och som underrättar om dem, vittnar för dem och bekräftar dem. Den liknar varken poesi eller brev. Den är fjärran från allt annat tal. Den överväldigar hörseln och förståelsen. Lögn kan varken nalkas den framifrån eller bakifrån. Det är en Uppenbarelse från den […]

Horoskop och siare

Fråga: Anses personen som läser horoskop vara lik den som går till siare? Svar: Ja. Den som utgår från horoskop och tror på dem besitter ett tänk från den hedniska tiden. Det är inte tillåtet att tro på det som står i horoskop.