as-Saqqâfs ledare

Fråga: Stämmer det att Ibn-ul-Djawzî har skrivit den här boken – Daf´ Shubah-it-Tashbîh – med tanke på att han var Hanbalî? al-Albânî: Ja, han var Hanbalî, men tror du att varje Hanbalî är felfri? Fråga: Nej, det stämmer inte. Men mannen var framstående inom kritik och beröm. al-Albânî: Ja, inom kritik och beröm, men vet […]